Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

( 2. 10. 1953)


Úloha č. 501

Gejza Reiprich, Kremnica

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (6+11)


Úloha č. 502

Josef Matějo, Praha

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (6+9)Kontrolná notácia: 501: b. Kf8, Da2, Ve5, Sd5, Je7, Jf2 (6), č. Kd4, Vb1, Vc1, Sb2, Ja1, Jd8, Pc2, d2, f3, g3, g5 (11), mat 3. ťahom, 502: b. Ka6, Dh5, Vb5, Sf3, Jc6, Pg5 (6), č. Kf5, Sd6, Se8, Jf8, Pc5, e5, e6, f4, f7 (9), mat 2. ťahom. Riešenie do 14 dní.


Partia: Caro-Cannova obrana.

Hrané v bratislavskom turnaji mužstiev dňa 24. apríla 1953 v zápase Slávia VŠHV – Dynamo Spoj I.

Biely: Heretik – Čierny: Puškár

1.e4 c6 2.Sc4 (Celkom neobvyklý spôsob vývinu, ktorý v ďalšom priebehu privedie k postaveniu, známemu zo strelcovej hry. Lepšie je 2.d4 alebo 2.Jc3) 2...d5 3.e:d5 c:d5 4.Sb3 Jc6 5.a3 (Neúčelný ťah, namiesto ktorého bolo lepšie pokračovať vo vývine figúr) 5...e5 6.d3 Jf6 (Nástup bieleho nespôsobil čiernemu nijaké ťažkosti. Priestorová prevaha čierneho je už zreteľná) 7.Sg5 Se7 8.Jf3 Sg4 9.0-0 Da5 10.Ve1 0-0 11.Jbd2 Vad8 12.Dc1 Sd6 (Láka bieleho k výmene na f6, po čom sa dostane k útoku na otvorenom g-stĺpci) 13.S:f6 g:f6 14.c3 Kh8 15.Ve3 f5! 16.h3 f4 17.Ve1 Sf5 18.Sc2 Vg8 – viď. diagram:
19.Kh2 (Ustúpiť kráľom do diagonály strelca je rozhodne netaktické. Lepšie bolo azda Kf1) 19...Db6 20.d4 e4 21.Vg1 (Chybná kombinácia. Lepšie bolo 21.Jh4, hoci aj tak po 21...f3+ 22.g3 Se6 sa čierny útok rozvinie skoro automaticky – Dc7, f5 a event. f4) 21...e:f3 22.S:f5 f:g2 (Teraz nesmie biely vziať pešiaka pre 23...f3+ s výhrou kvality) 23.Jf3 Vg5 (Pekný ťah. Brať vežu nemožno pre 24...f3+ mat a po ústupe strelca na d3 zdvojí čierny veže na g-línii s rozhodujúcim útokom. Po 24.Sg4 získa f5 dostatočnú materiálnu prevahu) 24.S:h7 Db5! (Jemný ťah. Hrozí zničujúce De2 a brať pešiaka g2 biely nesmie, pretože po výmene veží padá strelec h7. Samozrejme čierny nesmel strelca hneď brať, nakoľko potom by biely bral vežu na g5 so šachom!) 25.Dc2 Je7 26.V:g2 Vh5 27.Sd3 (Nestačí ani 27.Jg5 f3+ 28.Vg3 V:g5 atď.) 27...Dd7 28.Jg5 f3+ 29.Kg1 f:g2 30.J:f7+ Kg7 31.Je5 D:h3 – biely sa vzdal. (m. Ľ. Potúček)

Definitívne znenie rozsudkov 1951. Poradie v oboch oddeleniach ostáva bez zmeny. Originalitu prvej ceny dvojťažiek odôvodnil rozhodca Andrej Ančin inou a hodnotnejšou stratégiou oproti udávaným predchodcom a absolútne jedine možným postavením bielych figúr. Námietku proti I. cene trojťažiek vyvrátil autor oznámením, že úloha vyšla skôr v "Práci" než v "Revista Romana de Sah", kde ju preto diskvalifikovali.

O postup do majstrovstva republiky bol zápas medzi Slovan Nitra a PDA Bystrica-Hájníky v Banskej Bystrici. Zvíťazila Nitra v pomere 4.5:3.5. Tieto dve akcie sa uskutočnili v rámci turnaja SNP.

Riešenie úlohy č. 493 (Rochlitz – Formánek): 1.Ve8-d8 hrozí 2.c8J mat, 1...J:e7 2.Je8 mat, 1...K:e7 2.Sa3 mat, 1...Vc1 2.Jf5 mat, 1...Jc6 2.V:d7 mat. – Elementárne jednoduché kombinácie, založené na voľnom poli e7. Tematický úvodník.


Vzad <<  >> Vpred