Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

(28. 8. 1953)


Úloha č. 493

Bedrich Formánek, Bratislava a

Alfréd Rochlitz, Prešov

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (8+9)


 

Úloha č. 494

Vojtech Smatana, Topoľčany

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (7+10)Kontrolná notácia: 493: b. Kb6, Ve8, Sb2, Jf8, Jg7, Pc7, e4, e7 (8), č. Kd6, Va8, Vf1, Sd7, Jb8, Jg8, Pa6, f6, f7 (9), mat 3. ťahom, 494: b. Ka6, Df1, Jc2, Jd3, Pc6, e5, f6 (7), č. Ke4, Va1, Vb1, Sc1, Pa2, b2, c3, c7, e3, f7 (10), mat 3. ťahom.

V ekonomicky konštruovanej dvojťažke dobrý úvodník a okrem hrozby 4 varianty. – Tempová trojťažka obsahuje 5 čistých matov, z toho 3 so zaujímavým obdobným ("echovým") pôsobením bielej dámy. Nešlo to však urobiť bez pasívnych veží? Riešenie do 14 dní.

Odkazy redakcie. Viacerým: Opravy Palkoskovej a Bosákovej úlohy sa do riešiteľskej súťaže nerátajú. – M. Gajdošík, Bratislava: Počet bodov za riešenie bol udaný celkom presne!

Riešenie úlohy č. 479 (Stocchi): Zdanlivé hry 1...Je4~ 2.Df5 mat, predĺžené obrany 1...Je4:d6 2.Jd4–c6 mat, 1...Je4–f3 2.J:f3 mat, 1.Jd4–e6 hrozí 2.D:e4 mat, 1.Je4~ 2.Jf7 mat, 1...Je4:d6 2.Jd8–c6 mat, 1...Je4–g5 2.e:f4 mat. – Zámena matov s obdobnou hrou č. jazdca.

Riešenie úlohy č. 480 (Pachman): 1.Kh5–g6, 1...d2 2.Dh1! (hr. 3.Jh2), 2...d1D 3.Jg2 mat, 1...d:e2 2.D:h6 e:f1D 3.Jc2 mat, 1...h5 2.e:d3 – 3.Jc2 mat.

Riešenie úlohy č. 481 (Reiprich): 1.Sd1–e2!! tempo! 1...b6 (b5) 2.Sb5, tempo! atď. 1...K:e6 (Ke4) 2.S:g4+ Kd5 3.Sf3 mat, 1...Kc6 2.Jb8+, 1...Sb6 2.Sc4+, 1...Sc7 2.J:c7+, 1...e:d6 2.Sb5 (duál po 2...Sg5 nepovažujeme za škodlivý!). – Bohatý a originálny obsah s "kĺzačkou" strelca (po 1...K:e6), "tempom po tempe" (1...b6) a blokovaním poľa (1...b6). 13 matov!!

Riešenie úlohy č. 482 (Polaček): 1.Ja6–c7 hrozí 2.Vd5 mat, 1...Je5~ 2.Vc4 mat – predĺžené obrany 1...Je5:d3 2.Jb3 mat, 1...Je5–d7! 2.Je6 mat. – Podobná myšlienka bola už často spracovaná.

Riešenie úlohy č. 483 (Pázmán): 1.Je6–f4 atď. – Prečo autor neskúsil použiť na g3 čiernu dámu, aby sa lepšie využila sila Sh2?!

Riešenie úlohy č. 484 (Salai): 1.Kf2–g3 hrozí 2.e4 mat, 1...D:d5 2.Jh6 mat, 1...V:e5 2.Dh7 mat ("poloväzba"), 1...J:e3 (J:e5) 2.De4 mat (a nie Dh3?), 1...Jd2 (Jd6) 2.Dh3 mat (a nie De4?) – antiduál 1...Sb1 2.D:b1 mat.

Riešenie úlohy č. 485 (Janček): 1.Jd5–f4 tempo, 1...Kf6 2.Dd4 mat, 1...Kf4 2.D:d6 mat, 1...d5 2.Jd3 mat. – Tri čisté maty bez predchodcu, no miesto b. Ph3 stačil č. Pg4 (J. R.) – Jg3 a Pg6 by mohol nahradiť b. Sg6. (B. F.).

Riešenie úlohy č. 487 (Pituk): 1.Vc4–e4 hrozí 2.Db7 mat. – Po obyčajnom preclonení Sh8 by vyšli 2 maty (Vd4, Ve5), avšak v konkrétnom prevedení sa striedavo jeden z nich vylúči: 1...Vf6 2.Ve5 mat (Vd4?), 1...f6 2.Vd4 mat (Ve5?) – antiduál. Ďalšie varianty: 1...f5 2.De6 mat, 1...Sd7 (Sc8) 2.Dd6 mat, 1...K:e4 2.Dd3 mat. – Ináč výborný úvodník prezradí "silná" obrana Dh2 (uvoľní kráľovi pole e5).


Vzad <<  >> Vpred