Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

( 4. 9. 1953)


Úloha č. 495

Miloš Maryško, Zlatá Olešnice

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (13+6)


Úloha č. 496

Juraj Bosák, Bratislava

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (11+9)Kontrolná notácia: 495: b. Kh4, Da8, Vd5, Vf5, Sg8, Jd1, Jf1, Pb3, b4, c3, e5, g3, g5 (13), č. Ke4, De6, Pb5, b6, b7, h5 (6), mat 2. ťahom, 496: b. Kd1, Da1, Vc1, Ve2, Sd3, Sg1, Je1, Jh6, Pb2, e4, f2 (11), č. Kd4, Va8, Vg8, Sd7, Sd8, Jb7, Jh2, Pd5, e5 (9), mat 2. ťahom. Riešenie do 14 dní.

V oboch dnešných úlohách symetrické pozície a symetrické varianty. V prvej po ľubovoľnom ťahu čiernej dámy idú 4 maty (to znamená, že tri duály) a zaujímavé je vlastne to, že po niektorých jej ťahoch vyjde striedavo len jeden z nich, čo čiastočne zachraňuje korektnosť. Je to akýsi antiduál, pravda, menejcenný. – Druhá úloha obsahuje už plnohodnotné antiduálové precloňovanie veží: po obyčajnom preclonení Va8 (napr. 1...Ja5) by vyšli 2 maty (b3 a b4), teda duál; po konkrétnom preclonení v obranách sa však duál znemožní. Symetricky je to uskutočnené aj s Vg8.

Oprava. Ako oznamuje Ján Janček, úloha č. 478 (Dr. Palkoska) bola korektná, pretože na uvedenom vedľajšom riešení 1.Vb7 a 1.Vb8 nasleduje 1...e2 2.De2 Sd5! bez matu. Naopak, navrhnutá oprava robí úlohu neriešiteľnou pre 1.De8 Sb3! a už nejde 2.V:b3. Zaujímavý omyl s prehliadnutím "echového" precloňovania bielych veží strelcom! – Body za vedľajšie riešenia strhujeme, kým J. Jančekovi priznávame 1 bod za nájdenie neriešiteľnosti!

Odkaz viacerým riešiteľom! V riešeniach uvádzajte aj varianty: len prvý ťah nestačí.

Riešenie úlohy č. 486 (Maryško): 1.Sc3–b4 hrozí 2.Ve3+ J:e3 3.d4 mat, (2...S:e3 3.d:e3 mat), 1...S:d2 2.Vd3 – 3.S:d2 mat, (2...S:c3 3.Vd1 mat), 1...J~ 2.d4+ Sd2 3.Ve3 mat.

Riešenie úlohy č. 488 (Tafferner): 1.e:d5 hrozí 2.D:e6 mat, 1...V:f6 2.Dd6 mat, 1...Sf5 2.Da1 mat, 1...e:d5 2.Kg4 mat. Veľmi ťažká téma, spočívajúca na chytaní troch voľných polí čierneho kráľa: každou obranou si čierny jedno z nich blokuje, na druhé odkryje pôsobnosť bielej figúry a tretie zaberá biely priamo v mate (v cyklickej forme). Úloha má však vedľajšie riešenie 1.Sg8; jej správna pozícia nie je nám známa, stačilo by však pridať č. Jh8.

Riešenie úlohy č. 489 (Havel): 1.De5–d6 (hrozí 2.D:b6) K:b5 2.D:b6+ Kc4 3.Db5 mat, 1...a2 2.Jb2+ K:b5 3.D:h6 mat, 1...Jd5 2.D:a3+! J:a3 3.Jb2 mat. Originálny obsah s echovou funkciou Vb8 vo variantoch K:b5, a2 a jej priamym odkrytím po 1...Jd5. Menším nedostatkom je, že po 1...Ja8, Jc4 ide okrem D:a3 aj Vb4+. Použitie ťažkých figúr pri postavení kráľa na okraji šachovnice a výborný úvodník ospravedlňuje množstvo čierneho materiálu.

Riešenie úlohy č. 490 (Formánek): 1.Je6–d8 hrozí 2.V:c5 mat, 1...Vc5 2.Vd7 mat, 1...e6 2.Jb7 mat, 1...e5 2.Sf8 mat, 1...Kc5 2.V:c6 mat (čistý). Jednoduchý, ale dokonale jednotný obsah pri veľmi dobrej konštrukcii. Neekonómia Pg6 je vyvážená jeho pôsobnosťou v zdanlivom mate pred úvodníkom: 1...K:e6 2.V:c6 mat.


Vzad <<  >> Vpred