Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

(14. 11. 1953)


Úloha č. 509

Ottavio Stocchi, Taliansko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (7+10)


Úloha č. 510

Miroslav Havel, Praha

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (5+6)Kontrolná notácia: 509: b. Kb8, Df3, Vb4, Vd6, Sg8, Je4, Pc3 (7), č. Ke5, Da2, Va5, Sh3, Jc4, Jf5, Pa7, b6, e3, e7 (10), mat 2. ťahom, 510: b. Kh2, Df6, Ve2, Ve4, Sb3 (5), č. Ke8, Db7, Sa5, Jb2, Je5, Ph6 (6), mat 3. ťahom. Dvojťažka najúspešnejšieho skladateľa dvojťažiek 1952 obsahuje známu myšlienku predĺžených obrán. – Trojťažka je klasickou, typicky "havlovskou" úlohou v českom štýle. Sme zvedaví, ako sa bude riešiteľom páčiť! Riešenie do 14 dní.

Šachový turnaj o majstrovstvo republiky. 15. novembra nastúpi 16 našich najlepších šachistov na turnaj o majstrovstvo republiky. Titul majstra obhajuje medzinárodný majster Dr. Filip, ktorý aj tohto roku patrí medzi favoritov súťaže. Jeho najvážnejším konkurentom bude majster športu Ludek Pachman, ktorý nás dôstojne reprezentoval už na mnohých medzinárodných turnajoch. Aj olympionici Zíta a Ing. Šajtar budú vážnymi uchádzačmi o prvé miesta. Okrem týchto sa do finále prebojovali v ťažkých štvrťfinálových a polofinálových turnajoch majstri: J. Kozma, Dr. Ujtelky, Dr. Alster, Fichtl, Šefc, Hofman a Opočenský, Stulík, Brát a Podgorný a kandidáti majstra Veselý a Ježek. Usporiadateľstvo tohoročného majstrovstva pripravilo pre obecenstvo predvádzanie a vysvetľovanie hraných partií, aby tak masám šachistov dalo možnosť bližšie sa oboznámiť s tvorbou našich reprezentantov. Okrem toho pripravuje aj krátke prednášky a besedy. Tým sa odstráni bývalá samoúčelnosť šachových turnajov a turnaj o majstrovstvo republiky sa stane aj dobrým propagátorom šachovej hry. Nepochybujeme, že to prispeje k ďalšiemu zvýšeniu obľuby šachovej hry, ktorá pre svoje výchovné prvky má všetky predpoklady na to, aby sa stala obľúbenou činnosťou širokých más našich pracujúcich.

Odkaz: Ľ. Herrmann, Bratislava: Neriešili ste č. 484 a č. 489 (2+3=5 b.); počet bodov je správny!

"Holiči I.+II. komb. – Reštaurácie a Jedálne (býv. Pohostinské závody ÚNV) 4:4. – Priateľský prípravný zápas. Pekný úspech druhotriedneho mužstva R+J.

Riešenie úlohy č. 495 (Maryško): 1.Da8–c8 tempo 1...D:d5 2.Jf2, 1...D:f5 2.Jd2, 1...D:c8 2.Vf4, 1...D:g8 2.Vd4, 1...K:d5 2.D:b7, 1...K:f5 2.Sh7 mat. – Škoda, že po iných ťahoch dámy idú duály!

Riešenie úlohy č. 496 (Bosák): 1.Ve2–d2 hrozí 2.Sb1 mat, 1...Sa5 2.b4 mat (b3?), 1...Sa4+ 2.b3 mat (b4?), 1...Sg5 2.f4 mat (f3?), 1...Sg4+ 2.f3 mat (f4?), 1...Jc5 2.Jc2 mat, 1...Jf1 (Jf3) 2.Jf3 mat, 1...Sb5 2.Jf5 mat. – Séria antiduálov jednoduchého druhu.

Riešenie úlohy č. 499 (Pachman): 1.De2–h5 tempo, 1...Kd5 2.De8! Ke5 3.Db5 mat, 1...Kf5 2.Jc5 Ke5 3.Jge4 mat, 1...g2 2.Jh3+ K:e4 3.Jf2 mat. – Typická úloha v českom štýle so zaujímavým štvorcom dámy.

Riešenie úlohy č. 501 (Reiprich): 1.Da6 hrozí 2.Ve4+ a 2.Db6+, 1...K:e5 2.Df6+ K:f6 3.Jg4 mat (nie je čistý), 1...Kc5 2.Jd3+, 1...Je6+ 2.V:e6 atď. 1.Jd3? Je6+ 2.V:e6 Jb3!


Vzad <<  >> Vpred