Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

(18. 9. 1953)


KNV Nitra víťazom Nitrianskeho kraja v majstrovstve mužstiev. Užší zápas medzi mužstvami Slovan KNV Nitre a Tatran Zlatý onyx Levice, ktorý bol 30. augusta, pretože obidve mužstvá skončili v krajskom majstrovstve rovnakým počtom víťazstiev, sa skončil nerozhodne 2:2. V zmysle propozícií súťaže víťazom Nitrianskeho kraja je Slovan KNV Nitra, keďže dosiahol lepší pomer vyhraných partií, a preto postupuje do II. etapy súťaže, kde sa stretne s víťazom Banskobystrického kraje.

Slovan KNV Nitra postupuje do celoštátnej súťaže. Dňa 6. septembra 1953 prebiehal medzikrajový zápas o postup do celoštátnej šachovej súťaže, ktorá bude v Špindlerovom Mlyne, medzi Slovan KNV Nitra – PDA Banská Bystrica v B. Bystrici. Zápas skončil výsledkom 4.5:3.5 v prospech Slovan KNV Nitra. Na základe výsledku postupuje do celoštátnej súťaže Slovan KNV Nitra.Úloha č. 498

Ladislav Polaček, Bratislava

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (6+7)


Úloha č. 499

Vladimír Pachman, Praha

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (8+4)Kontrolná notácia: 498: b. Ke7, Db5, Sc5, Je3, Jf6, Pg4 (6), č. Ke5, Va1, Sg8, Jb3, Jg5, Pc7, f4 (7). Ako hrá batéria Db5–Sc5? 499: b. Kd8, De2, Sd2, Je4, Jg5, Pc3, e6, h6 (8), č. Ke5, Pc4, e7, g3 (4).

Zaujímavý "geometrický" motív, tri čisté maty a echo v tempovej pozícii. Riešenie do 14 dní.


Stav riešiteľskej súťaže

(riešenie úloh od č. 484 až do č. 494; u č. 488, č. 491 a č. 492 aj vedľajšie riešenie)

J. Rade 115 bodov, Ľ. Herrmann 108, K. Bolgár 105, Ján Janček 102 (dodat. aj č. 457 a. + neriešiteľnosť č. 478), B. Pick 102, Ľ. Fillo 99, A. Kniebügl 93 (dodat. aj č. 412 + č. 483), M. Gajdošík 89, J. Žaťko 84 (dodat. aj č. 476), A. Rochlitz 72, Julius Janček 71, J. Švec 70, Trio mladých šachistov, Zvolen 64, A. Farius 59, A. Petrášek 53, S. Čerba 52, V. Jurík 47, J. Teker 44, L. Tarkay 38, L. Baranko a Z. Baumöhl 37, J. Ostrica 36, J. Gyurík 35, L. Salai 34 (dodat. aj č. 483), A. Čiampor 32, J. Kollár a Dr. K. Zimmer 31, J. Horváth, Komjatice 30, J. Horvát, Bánovce a A. Žaťko 28, J. Švoňava 27, O. Jasik a V. Madlo 22, E. Spášil 21, lng. D. Veselý 20, M. Bíreš a B. Skákala 19, J. Sekula a F. Urban 18, S. Ružička 17, V. Jun, J. Kováčik a Riešit. trojica VSE, Košice 13, F. Gryc, J. Kandera, F. Kusík a V. Trnavský 12, J. Bíró a J. Uhlár 10, F. Farkaš a S. Hrušík 8, J. Bella 7, J. Babčan a B. Kočiš 6, V. Bosík, L. Kavský, P. Lisoň, J. Majchrák, V. Potočný, L. Rovesný, S. Škultéty, V. Vizváry, J. Zarevicky 5, J. Činčár, M. Sulík a M. Šilló 4, M. Poruben a N. Rotter 3, J. Balážy, V. Čanády, J. Fojtík, S. Freund, M. Gregor, A. Nagy, R. Pavlík, M. Roziák, S. Šelinger a K. Umrian 2 body.

Riešenie úlohy č. 491 (Janček): Zdanlivé hry: 1...Je6~ 2.Dd5 mat, 1...Je6:f4 2.J:c5 mat, 1...Jg4~ 2.Jf2 mat, 1...S~ 2.D:S mat (jedine na 1...Jc7 nie je pripravený nijaký mat). 1.Jf4–e2 tempo, 1...Je6~ 2.Jf2 aj 2.J:c5 mat (síce nie priamo chybný, ale predsa neestetický duál) 1...S~ 2.Df3 mat, 1...K:d3 2.D:f5 mat, 1...Kd5 2.V:d4 mat, ale vedľajšie riešenie 1.V:g4.


Vzad <<  >> Vpred