Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

(26. 9. 1953)


Úloha č. 500

A. Müller

Münchner Neueste Nachrichten 1914

Mat 3. ťahom (9+9)Kontrolná notácia: 500: b. Kf5, Pc2, d2, d4, e3, e6, f6, f7, h5 (9), č. Kf8, Pb7, c7, d6, e5, f2, f4, g5, h7 (9).

Dnešná jubilejná úloha je jednoduchá iba na prvý pohľad, avšak "obyčajným" spôsobom riešitelia ďaleko nezájdu. K objaveniu jej riešenia treba totiž vedieť, ktorý bol posledný ťah čierneho, pretože každá úloha je teoreticky zakončením partie, v ktorom začína biely. – Úlohy založené na takomto spätnom skúmaní priebehu "partie" (aj sa dospelo k pozícii úlohy) sa nazývajú retrográdne. – Za správne riešenie a jeho úplné odôvodnenie dostanú riešitelia 7 bodov! Pošlite do 14 dní od uverejnenia.


Jubileum

Naša dnes už skoro 7–ročná rubrika bola dlhý čas jedinou na Slovensku a donedávna tiež jediná sa venovala z čiastky propagácii šachových úloh. Z toho dôvodu a tiež preto, že počet uverejnených úloh má vplyv na rozvoj šachovej skladby, číslo dnešnej úlohy je do určitej miery aj jubileom slovenského úlohového šachu vôbec. – Problémový šach je priamo závislý na rubrikách, bez ktorých sa vyvíjať nemôže, zatiaľ čo dobre vedená rubrika, úzko spojená s čitateľmi, dokáže vychovať celé generácie úlohárov! Dôkazom toho môžu byť napríklad "Šachy" v sovietskom časopise "Izvestia VCIK", ktoré v krátkom období 1922–1924 zohrali najvýznamnejšiu úlohu v raste sovietskej úlohovej školy. Tam začínali vynikajúci skladatelia Isajev, Levman, Umnov, Barulin a mnoho iných, predstavujúcich ešte aj dnes vysokú triedu. Ďalší príklad si môžeme vziať z Maďarska, kde zásluhou dobrej propagácie je o šachovú tvorbu veľmi veľký záujem a konečne dávnejšie z Čiech, kde niekoľko rubrík dalo impulz mnohým šachistom k skladaniu a dopomohlo tak ku sláve "českej" škole. – Pri vzniku šachovej rubriky v "Práci" tvorili zoznam slovenských úlohárov – dvaja aktívni skladatelia, čoskoro sa však objavili viacerí noví, z ktorých časť pokračovala v tvorbe aj v ďalších rokoch. Lačný, Opalek, Reiprich, Sečkár, Polaček, Formánek, Janček, Bosák, Pál, Salai – tí všetci uverejnili svoje prvotiny v našej rubrike. Väčšina z nich sa síce ešte len teraz dostáva zo začiatočníckej fáze, ale ich snaha je zábezpekou veľkého rozvoja v najbližších rokoch a skvalitnenia našich skladateľských turnajov aj so strany domácich úlohárov. – Záujem o problémový šach treba rozšíriť medzi masy šachistov a postarať sa tým o jeho budúcnosť, lebo terajší stav nie je ani zďaleka uspokojujúci. Asi 15 aktívnych skladateľov zaiste netvorí masu a – dáva príležitosť vytýkať nášmu úlohovému šachu nemasovosť. To ovšem nie je správne. Naopak – tento stav by mal povzbudiť k lepšej propagácii, aby sa masovosť dosiahla... A asi hlavným krokom k tomu je rozšírenie záujmu o riešenie úloh.

Doteraz sa vystriedalo v riešiteľských súťažiach "Práce" okolo 300 riešiteľov, čo je vcelku pekný počet, ale – našu rubriku pozná oveľa viac šachistov! A skoro nijaký záujem o riešenie neprejavujú šachové oddiely, hoci sa nedá predstaviť lepšia možnosť popularizácie ako práve v kolektívoch. – A to je cieľ úlohovej časti našej rubriky: rozšíriť rady riešiteľov a čiastku z nich priviesť k samostatnému skladaniu. Tejto práci dala "Práca" svojimi súťažami dobrý základ, ktorý sa jej, ako veríme, v budúcnosti podarí široko rozvinúť!! B. Formánek.

Riešenie úlohy č. 492 (Pál): pred úvodníkom 1...J:e6 2.Db3, 1...Sa3 2.Dc3, 1...Jd3 2.D:d3, 1.Dg3–d6 hrozí 2.D:c5 mat, 1...J:e6 2.Da6, 1...Sa3 2.Vc3, 1...Jd3 2.S:d3 mat, ale vedľajšie riešenie 1.Dc3+.


Vzad <<  >> Vpred