Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

(11. 9. 1953)


Reprezentačné mužstvo Jihlavského kraja na Slovensku. V dňoch 29. a 30. aug. 1953 zavítalo na Slovensko reprezentačné mužstvo Jihlavského kraja a stretlo sa v priateľských stretnutiach s mužstvami Nitrianskeho a Bratislavského kraja. S mužstvom Nitrianskeho kraja vyhralo presvedčivým výsledkom 10:4. Mužstvo Bratislavského kraja, ktoré nastúpilo bez mnohých popredných hráčov, dosiahlo však prekvapujúceho vysokého víťazstva v pomere 12:2. Za Bratislavský kraj vyhrali m. Hucl, prof. Ivančo, Dr. Nemec, Dr. Milan, Dr. Lax, Csóka, Sedlák, Dvorský, Košinár, Zapletal a Dr. Ivančo. Remizovali Dr. Selecký a Pál.

Slovan OÚNZ Košice zvíťazil nad Pozemné stavby Prešov. Prvý zápas medzikrajskej etapy v majstrovstve mužstiev bol 30. augusta v Prešove, v ktorom Slovan OÚNZ Košice zvíťazil nad domácim mužstvom Tatran Pozemné stavby Prešov v pomere 5:3.Úloha č. 497

Bedrich Formánek, Bratislava

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (10+7)Kontrolná notácia: 497: b. Ka6, Vb1, Vh4, Sf1, Sh8, Je4, Jf4, Pd5, d6, f3 (10), č. Kc4, Vd4, Pc5, c6, d7, d3, f2 (7), mat 2. ťahom.

Úloha je spracovaná na námet Reiprichovej I. ceny z r. 1950 (č. 297). Je v nej síce o niečo viac pešiakov, alebo bez bielej dámy, presne prevedená hlavná myšlienka s "úplnými" antiduálmi, 3 cenné doplňujúce hry, zdanlivý mat 1...V:e4 2.S:d3 a oveľa lepší prvý ťah. Riešenie do 14 dní.


Rozsudok VIII. medzinárodného úlohového turnaja časopisu PRÁCA – r. 1952.

Na turnaji sa zúčastnilo 49 originálnych úloh (č. 402 – č. 451, okrem č. 407), uverejnených v období 1. I. 1952 – 20. I. 1953, z ktorých 4 boli nekorektné, takže v súťaži ostalo 32 dvojťažiek a 13 trojťažiek.


I. Oddelenie dvojťažiek.

I. cena – č. 450: Ottavio Stocchi, Taliansko.

II. cena – č. 426: Alexander Pituk, Banská Štiavnica.

1. čestné uznanie – č. 447, rekonštrukcia: Ján Janček, Solčany. (b. Kg5, Dc7, Ve1, Vf3, Sh2, Sh5, Jb2, Je5, Pd7, e3, h6 (11), č. Ke4, Dd1, Va7, Vg1, Sg8, Jc3, Pa6, d2, g2, h7 (10), 1.Jg4!)

2. čestné uznanie – č. 448: Marian Wróbel, Poľsko.

3. čestné uznanie – č. 411: Miloš Sečkár, Bratislava.

Pochvalné uznania bez poradia:

č. 446, J. J. Rietveld, Holandsko.

č. 402, József Szöghy, Maďarsko.

č. 419, Lajos Riczu, Maďarsko.

Rozhodca: Bedrich Formánek, Bratislava.


II. Oddelenie trojťažiek.

I.–II. cena ex aequo – č. 431, rekonštrukcia: Miroslav Havel, Praha. (b. Kh7, Dd6, Sa6, Jd5, Pe3 (5), č. Ke4, Sf3, Jc6, Pa7, d2, d3, e2, e6, f4 (9), 1.Sb7!)

I.–II. cena ex aequo – č. 439, rekonštrukcia: Vladimír Pachman, Praha. (b. Ka4, Dd1, Ve7, Sb5, Jb7, Jd5 (6), č. Kc8, Da8, Vb8, Vg5, Jd4, Je8, Pa7, c3, c4, e3, f2, f5, g7 (13), 1.Dh1!)

1. čestné uznanie – č. 423: Filip Kögel, Štós a Bedrich Formánek, Bratislava.

2. čestné uznanie – č. 420: Cyril Opalek, Bratislava.

Pochvalné uznania bez poradia:

č. 425, Vladimír Pachman, Praha.

č. 414, Bedrich Formánek, Bratislava.

Rozhodca: Miloš Sečkár, Bratislava.

Námietky proti rozsudku do 30. XI. 1953.

Rozsudok s pozíciami všetkých odmenených úloh a s poznámkami rozhodcov vychádza rozmnožený. Rozošleme ho všetkým zúčastneným skladateľom a riešiteľom a na požiadanie aj iným záujemcom. Objednajte do konca septembra!


Vzad <<  >> Vpred