Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

(11. 12. 1953)


Úloha č. 516

Anton Lech, Košice

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (7+8)


Úloha č. 517

Dr. Emil Palkoska, Praha

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (6+7)Náš nový (a jediný) košický spolupracovník je známym starším riešiteľom už asi spred 15 rokov. – V trojťažke jemné rozlíšenie hier s čistými matmi.

TJ Slavoj Senec usporiadala 5. t. m. v Senci v rámci Mesiaca čs.–sovietskeho priateľstva stretnutie so Sláviou Bratislava Elektro. Stretnutie skončilo víťazstvom bratislavských vysokoškolákov v pomere 8:0. Seneckí šachisti sa ukázali byť veľmi dobrými, no chýbajú im zápasové skúsenosti.

Riešenie úlohy č. 497 (Formánek): 1.Jf4:d3 tempo, 1...V:d3 – tým sa dostala veža do väzby, avšak, aby odskokom Je4 mohol vzniknúť mat, treba kryť aj ústupové pole kráľa, d5, čo ide zdanlivo dvoma ťahmi Jf6 a Jc3 – prvý z nich však prerušuje líniu Sh8 k poľu c3, takže vychádza len druhý. Je to teda pasívny antiduál (v zdanlivom duále škodí si biely sám bez aktívneho zásahu čierneho) a úplný antiduál (duál Jf6 sa vylúči úplne, t. j. nie je v úlohe variant s matom 2.Jf6). Obdobný pasívny úplný antiduál, ale so škodlivým rozviazaním č. figúry motivuje aj ďalší variant 1...V:e4 2.Jb4 mat (a nie Jf4?) a antiduálový je konečne variant 1...V:d5 2.Jd2 mat (Je5?), pretože však zdanlivý mat 2.Je5 vychádza po 1...c:d5, môžeme ho nazvať antiduálom striedavým. Zaujímavý obsah doplňuje návrat jazdca 1...K:d5 2.Jf4 mat. Tematický úvodník.

Riešenie úlohy č. 498 (Polaček): 1.Db5–e2 hrozí 2.Jc4 mat, 1...f:e3 2.Dh2 mat, 1...Je4 2.Jd7 mat, 1...J:c5 2.Db2 mat – prvý variant tvorí analógiu k zdanlivej hre 1...c6 2.Db8 mat; druhý zdanlivý variant po predĺženej obrane 1...Jd4 2.Sd6 mat. Zámena celých hier je jednou z najmodernejších tém, cení sa však najmä vtedy, ak obidva komplexy variantov, zdanlivý i hlavný, tvoria jednotne motivované celky, hoci s navzájom odlišnými motívmi. Ako príklad vynikajúca úloha najlepšieho maďarského skladateľa dvojťažiek, F. Flecka, ktorá získala v turnaji časopisu Szachy 1952 III. cenu: b. Kh1, Dd7, Vd1, Ve1, Sd4, Sg2, Je2, Jf1, Pb3, b4, c2, d6, f3, f5 (14), č. Kd5, Vd3, Ve6, Sg4, Sh2, Jc4, Pa5, g5 (8), mat 2. ťahom – pred úvodníkom 1...V:d6 2.Db5, 1...S:d6 2.Db7, 1...J:d6 2.c4 mat – riešenie 1.Se5! (hr. 2.Db5 a Jc3) 1...V:e5 2.V:d3, 1...S:e5 2.f4, 1...Je5 2.Je3. – Hodná dôkladného preštudovania! Blokovanie a viazanie s rôznymi antiduálovými doplnkami.

Z činnosti DŠO Lokomotíva. V obvode oddelenia železnice Bratislava usporiadali v októbri a novembri turnaj osemčlenných šachových družstiev DŠO Lokomotíva. Turnaj hrali ako prvú etapu celoštátneho majstrovstva DŠO Lokomotíva. Jeho víťazom sa stalo družstvo Břeclav I., ktoré zo siedmich zápasov vyhralo 6 a získalo skóre 46.5 bodov. Na druhom mieste skončila Bratislava I. s rovnakým počtom vyhraných zápasov, ale horším ziskom bodov 43.5. Najlepšie výsledky jednotlivcov na 1. šachovnici Tonkovič z Bratislavy 4, na 2. šachovnici Večeřa z Veselí na Morave 5.5, na 3. šachovnici Varaďa 4.5, na 4. šachovnici Vanžura 6.5 a na 5. šachovnici Koníček 6 bodov. Všetci traja sú z družstva Břeclavy. (Potúček.)


Vzad <<  >> Vpred