Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(15. 1. 1954)


Úloha č. 529

Vladimír Agarský, Sandtnerova dolina

Autorova prvotina

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (6+8)


 

Úloha č. 530

Ján Janček, Solčany

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (8+8)Zaujímavá dvojťažka V. Agarského je dobrou predzvesťou. V č. 530 zdanlivé hry 1...S:d5 2.Sf2, 1...Jd6 2.D:d6, 1...Jc4 2.D:c6, 1...K:d5 2.Df5 mat.

Riešenie pošlite do 14 dní na adresu František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a. – Stála riešiteľská súťaž: knižná cena za získanie 70 bodov.

Riešenie úlohy č. 516 (Lech): 1.Jd2, 1.Je3 a 1.J:a3 (maximálne 6 bodov). Autor opravuje: (úloha č. 516A – ráta sa do riešiteľskej súťaže!): biely: Kg8, Dc7, Vc3, Jc4, Jc5, Pb2, g5 – čierny: Kd4, Df1, Ve1, Jc1, Jg1, Pb3, d5, e3, f5 (7+9) – mat 2. ťahom.


Nové úlohové turnaje Práca 1954

Redakcia denníka "Práca" vypisuje na rok 1954 turnaje v skladaní šachových úloh A) dvojťahových (2X), B) trojťahových (3X). Na turnajoch sa zúčastnia originálne úlohy uverejnené v šachovej rubrike "Práca" v roku 1954 (od dnešného čísla). Úlohy treba poslať najneskôr do 11. novembra 1954 na adresu Bedrich Formánek, Bratislava XI., Stalinova ul. č. 56. Rozhodcom turnaja (2X) je majster športu Poľska Marian Wróbel (Varšava) a turnaja 3X majster športu ČSR Vladimír Pachman (Praha).

Podľa rozhodnutia rozhodcov udelí redakcia "Práca" v každej zo skupín po 3 praktických vecných cenách v hodnotách I. 140 Kčs, II. 100 Kčs, III. 60 Kčs, okrem toho 3 čestné uznania s knižnými odmenami po 30 Kčs, 3 pochvalné uznania s knižnými odmenami po 20 Kčs a 1 osobitnú cenu v hodnote 40 Kčs za najlepšie úlohy slovenských skladateľov v celoštátnych (resp. medzinárodných) súťažiach dosiaľ neodmenených.

Upozorňujeme čitateľov, že počnúc budúcim týždňom budeme uverejňovať aj okrem šachovej rubriky dva diagramy týždenne. Budú to zaujímavé postavenia z partií a štúdií so skrytými kombinačnými obratmi.


Stav riešiteľskej súťaže

(pridané body za riešenie úloh od č. 506 až do č. 519 + štúdie č. 5)

J. Rada, Mladá Boleslav 49+149=198, K. Bolgár, Bratislava 44+137=181, B. Pick, Praha 41+131=172, Ľ. Herrmann, Bratislava 11+134=145, J. Žatko, Rybany 20+101=121, A. Farius, T. Polianka 22+82=104, Trio mladých šachistov, Zvolen 9+90=99, L. Salai, Lučenec 22+68=90, L. Rovesný, D. Lopášov 39+49=88, V. Jurík 10+70 =80, F. Urban, Bratislava 30+42=72, inž. D. Veselý, Dubnica 28+41=69, J. Sekula, Luciabaňa 26+38=64, S. Cerba 2+56=58, V. Valek, T. Polianka 35+18=53, J. Kováčik, Kovarce 22+23=45, J. Horváth, Bánovce 3+41=44, J. Srnanský, Bratislava 39+3=42, A. Žatko, Rybany 14+28=42, Š. Suchý, T. Breznica 18+19=37, F. Kreheľ, Klenov 10+8=18, Zveno mladých šachistov, Zvolen 13+4=17, V. Kelemeca 10+5=15, B. Skákala, Piešťany 4+9=13, J. Kanka, Drážovce 8+3=11, E. L. Pápay, Veselé 0+5=5, J. Šarišský, Zborov 0+5=5.

Knižné odmeny vyhrávajú: V. Jurík, P. Potočný, L. Rovesný, L. Salai, F. Urban (viac ako 70 bodov!).

Odkaz redakcie: J. Kanka, Ladzany: Branie "en passant" nasleduje iba po ťahu pešiaka o dve polia.


Vzad <<  >> Vpred