Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(22. 1. 1954)


Úloha č. 531

Jozef Kováčik, Kovarce

Autorova prvotina

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (7+8)


 

Úloha č. 532

Anton Lech, Košice

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (7+7)Ďalšia prvotina má pekný úvodník a hlavný variant, iste by sa však dala zdokonaliť. Čo na to povedia riešitelia? Lechova úloha vyniká peknou konštrukciou (až na Ve8) a analógiu hlavných variantov.

Riešenie všetkých štyroch úloh pošlite do 14 dní na adresu: František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a. Za získanie 70 bodov dostane každý riešiteľ knižnú cenu!

Riešenie úlohy č. 517 (Dr. Palkoska): 1.Vc1–d1 Kd7 (hrozí) 2.Je6+ Ke8 3.Jg7 mat, 2...K:e6 3.De3 mat, 1...Ke8 2.Jdf5 3.Jg7 mat (1...Je7 2.Jc6 + ). Jemné rozlíšenie hrozby a hry po Ke8 (3 body).

Riešenie úlohy č. 518 (Pachman): 1.d6–d7 hrozí 2.d8D atď., 1...Sg5 2.Sd6! (hrozí J:a5), K:c6 3.d8J mat, 1...Jh7! 2.d8J+ K:c8 3.De6 mat, 1...Vh4 2.Jd8+ K:b8 3.D:e5 mat. Výborná úloha s pestrými čistými matmi vystupujúcimi vždy po odlákaní jednej z čiernych figúr; najlepší možný úvodník a zaujímavé premeny (3 body).

Riešenie úlohy č. 519 (Janček): 1.Sf2, so sériou zaujímavých variantov, ale vedľajšie riešenie: 1.Vec2 (s matom vo dvoch ťahoch), 1.D:f6 a 1.V2:e3 (maximálne 11 bodov).


Vzad <<  >> Vpred