Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

(18. 12. 1953)


Úloha č. 518

Vladimír Pachman, Praha

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (6+11)


Úloha č. 519

Ján Janček, Solčany

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (10+9)Dve zaujímavé, ale štýlove celkom odlišné trojťažky. Jednoduchá stratégia prvej vyvrchoľuje v čistých matoch, druhá má bohatý kombinačný obsah so zdanlivými hrami 1...Se4 2.D:f7 Jd5 3.Jc6 mat, 1...Je4 2.D:b6 Jc5 3.D:c5 mat. – Riešenie pošlite do 14 dní na adresu: František Ungváry, Bratislava Panenská 2/a.


(Stála riešiteľská súťaž o knižné ceny)

Upozorňujeme riešiteľov, že pre veľký počet úloh zaslaných pre naše turnaje 1953, uverejníme niektoré aj mimo našej pravidelnej šachovej rubriky.

Riešenie úlohy č. 508 (Wróbel): 1.Db5:b2 hrozí 2.Db1 mat, 1...Da2 2.Dc3 mat (Dc2?), 1...Da1 2.Dc2 mat (Dc3?), 1...S:f4 2.J:c5 mat, 1...V:e2 2.Sh7 mat, 1...D:b2+ 2.J:b2 mat. – Témou je priame rozviazanie bielej dámy (so striedavým antiduálom). Dobrý, tematický úvodník (viaže dámu). Čo je však podstatné, úloha má zaujímavú zvodnosť 1.D:c5? s hrozbou 2.D:e3 a s obdobnou hrou rozviazanej dámy: 1...Sd2 2.Df5 (Df5), 1...S:f5 2.Dd5 (Df5?), viaznucou len na 1...J:e2! – "Voľná zámena" v zvodnosti pôsobivá svojou vzájomnou podobnosťou.

V bratislavských elektromontážných závodoch mal simultánku m. E. Kozma proti 15–im šachistom. Vyhral všetky partie! (U).

M. Dr. Ujtelky mal dňa 9. decembra 1953 simultánku na Pov. financií s výsledkom 12:0! (U).

Odkazy redakcie: TJ Slavoj Reštaurácie a jedálne: Na váš dotaz budeme môcť dať odpoveď až neskôr. Ľ. Filo, Bratislava: Prosíme udať presnú adresu. (U).


Turnaj o majstrovstvo republiky 1953

Sicílska obrana

Biely: J. Kozma – Čierny: dr. L. Alster

1.e4 c5 2.Je2 d6 3.Jbc3 Jc6 4.d4 c:d4 5.J:d4 g6 6.Se3 Sg7 7.f3 (Laskrova metóda útočného nástupu proti dračej obrane. V poslednom čase je menej obľúbená, nakoľko turnajové výsledky dokázali, že čierny príde k mocnému protiútoku na dámskom krídle.) 7...Jf6 8.Dd2 0-0 9.0-0-0 J:d4 10.S:d4 Se6 11.g4 Da5 12.a3! (Tu sa obyčajne hráva Kb1. Urobený ťah je však podstatným zlepšením hry bieleho). 12...Vfc8 13.h4 Vab8 14.h5 b5 15.h:g6 h:g6 (Lepšie bolo brať druhým pešiakom, aby kráľ mal raz ústupové pole f7. Biely by pokračoval taktiež Dg5) 16.Dg5! Dc7 (Čierny je unesený myšlienkou postupu pešiaka b5 á tým umožňuje ráznu akciu bieleho) 17.e5 d:e5 18.S:e5 D:e5 (Kvalite sa nedala zachrániť. Teraz by jednoduché 19.S:f6 s hrozbou Vd8+ rýchle zakončilo partiu. No a biely sleduje vytrvalo pôvodný plán – ktorého pointou je obeť dámy v 23. ťahu – a prehliada túto rýchlu výhru) 19.b4 Dd6 20.Se2 a5 21.Vh2 a:b4 22.Vdh1 b:c3? (To práve bolo v pláne bieleho. Dlhšiu obranu sľuboval ťah 22...Da6) 23.Dh6! S:h6+ 24.V:h6 g5 (Keby bol zahral 22...Da6 mohol by teraz pokračovaním 24...D:a3+ 25.Kb1 Jh7 – prirodzene nie 25...Kf8 26.Vh8+ Jg8 27.V:g8+ s matom – 26.V:h7 Sa2+ 27.J:a2 f6 28.S:b8 b3!? Takto dostane mat) 25.Vh8+ Kg7 26.V1h7+ Kg6 27.Sd3+ a čierny sa vzdal.


Vzad <<  >> Vpred