Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 8. 1. 1954)


Úloha č. 528

Lev Lošinskij a

Vladimir Šif, SSSR

Šachmaty v SSSR 1947

Mat 3. ťahom (10+8)Stála riešiteľská súťaž. Každý čitateľ, ktorý nám pošle správne riešenie úloh uverejnených v našej rubrike, zúčastní sa na riešiteľskej súťaži, v ktorej získa hodnotnú knižnú cenu, keď dosiahne 70 bodov a každých ďalších 100 bodov (teda 70, 170, 270 atď.). Za riešenie dvojťahovej úlohy priznávajú sa dva body a trojťahovej tri body. Rovnakým počtom bodov ohodnotíme nájdenie prípadných vedľajších riešení. Za udanie neriešiteľnosti (s odôvodnením) a duálu (v niektorom z hlavných variantov) priznávame jeden bod. Riešenia posielajte vždy do 14 dní od uverejnenia na adresu František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a. Stav riešiteľskej súťaže uverejníme každý mesiac. – V dnešnej trojťažke si všimnite zaujímavé prerušovanie pôsobnosti čiernej dámy.

Riešenie úlohy č. 514 (dr. Palkoska): 1.Dc7:e5 hrozí 2.D:e6, 1...Sb4, d6, e7, f8 2.Vd4 a 2.Ve4 mat, (duál!), 1...Sa7 ... d4 2.J:a3 mat, predĺžená obrana 1...Sc5:e3+ 2.J:e3 mat, 1...Jd3 2.e:d3 mat, vedľajšie riešenie 1.D:a5 atď. Autor opravuje posunutím pozície o stĺpec vpravo a pridaním čierneho pešiaka a6.

Riešenie úlohy č. 515 (dr. Lancia): 1.Dc3–e5 hrozí 2.Je4+ Kh1 3.Jf2 mat, 2...Kh3 3.Jf2 mat, 1...Kh3 2.Jh1! (Kg4) 3.Jf2 mat, 1...h:g3 2.Dh8+ S 3.D:S mat. Úloha má predchodcu: František Havelka, Národní osvobodzení 1938: Kc1, Dd1, Jb3, Pa5 (4) – Ka2, Sh8, Pa4, a7, b6, c3 (6) mat 3. ťahom. 1.Dd5 atď. s rovnakými matmi, ale elegantné spracovanie v miniatúrke a odlišné, šikovnejšie prevedenie variantu 1...h:g3 jej dáva právo na originalitu.

Udelenie titulov medzinárodných majsteriek šachistkám SSSR. Medzinárodná šachova federácia udelila titul medzinárodnej majsterky sovietskym šachistkám K. Zvorykinovej a O. Ignatjevovej. Tieto mladé šachistky s úspechom skončili na všetkých veľkých turnajoch žien v posledných rokoch. Na medzinárodnom turnaji roku 1952 v Moskve sa delila lgnatjevová o druhé a tretie miesto s Heemskerkovou (Holandsko) a Zvorykinová o štvrté až šieste miesto s Bjelovovou (SSSR) a Keller–Herrmannovou (NDR). Koncom minulého roku dobyla Zvorykinová titul majsterky Sovietskeho sväzu. Dnes má Sovietsky sväz už šesť medzinárodných majsteriek. Predtým získali titul medzinárodnej majsterky J. Bykovová, L. Rudenková, O. Rubcovová a V. Bjelová.


Vzad <<  >> Vpred