Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(14. 2. 1954)


 

Úloha č. 537

Josef Matějo, Praha

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (7+9)


Úloha č. 538

Anton Farius, Tatranská Polianka

a Bedrich Formánek, Bratislava

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (8+8)Kontrolná notácia: 537: b. Kf1, Df2, Sf7, Jg6, Pd4, e6, h7 (7), č. Kf6, Vd8, Se7, Sf5, Jg8, Pc5, d5, g5, g7 (9), dvojťažka. 538: b. Kh5, De2, Ve6, Sf8, Sg4, Jf5, Jg6, Pd3 (8), č. Kd5, Ve8, Sb2, Sg2, Jc7, Jh3, Pa3, b5 (8), dvojťažka.

Prvá úloha je úspešným pokusom autora o "strategickú" skladbu. Jej tematický obsah tvoria varianty s "odblokovaním". Druhá dvojťažka má komplikovanejší a bohatší obsah pri výbornej konštrukcii. Všimnite si vylučovania duálov! – Riešenie do 14 dní na adresu František Ungváry Bratislava, Panenská č. 2/a. Za získanie 70 bodov dostane každý riešiteľ hodnotnú knižnú cenu.

Miroslav Havel opravuje svoju úlohu č. 510: Kg3, Df6, Ve4, Vf3, Sb3 (5), Ke8, Da7, Sa5, Sf1, Ja3, Je5, Pa6, e2, f2, g6, h3 (11), mat 3. ťahom, 1.Vf3-d3 s dvojitou hrozbou V:e5+ a D:e5+. Bodujú sa len prípadné nekorektnosti (ako u Jančekovej č. 519). Do 7 dní!

Riešenie úlohy č. 524 (Formánek): zdanlivé hry 1...Ke5 2.Dg5 mat, 1...Df8 (De5) 2.De5 mat, 1.Dg7:e7 hrozí 2.Dd6 mat, v troch hlavných variantoch si čierny škodí tým, že zamedzí svojmu kráľovi ústup na e5, súčasne však vylúči duále: 1...Df8 2.Db7 mat (Db7? pre väzbu Jf6?), 1...De5 2.Db7 mat (Jf6? Vd6?), 1...e5 2.J:f6 mat (Vd6? Db7?) – antiduál 2. stupňa (2 duále), pričom v 1. variante je zamenený mat. Druhá zámena: 1...Ke5 2.D:e6 mat! A ostatné varianty: 1...D:e7+ 2.J:e7, 1...Df4 2.D:e6, 1...Jd4 2.De5 mat. Pestrý obsah. Úvodník nie je zlý, lebo jednak mení dva zdanlivé maty a jednak dovolí čiernemu šach (resp. väzbu v antiduále), takže bitie pešiaka je v tomto prípade vlastne tematické (2 body).

Riešenie úlohy č. 525 (Ančin): 1.Se8:d7 hrozí 2.Jc6 mat. V hlavných variantoch sa viažu 3 čierne figúry na poli d7, pričom sa využije poloväzba Sh4-Kd8: 1...V:d7 2.f8D mat, 1...Jf:d7 2.g8D(V) mat (Vf1 je na antiduál f8D?), 1...Jc:d7 2.Da5 mat (1...Ve8+ 2.f:e8D mat). Starší námet, ale dobré spracovanie. (2 body.)

Riešenie úlohy č. 528 (Lošinskij a Šif): 1.Kh8-g7 hrozí 2.V:c8 (hr. 3.Ve8), Da8 3.Ve1 mat. Čierny má skryté obrany Pb7: 1...b6! 2.Sf4! (hr. 3.Jd8) b5! 3.Jg5 mat, 1...b5! 2.Vc5 (hr. 3.Ve5) b4! 3.Ve1 mat. Dokonale jednotný obsah: čierny sa bráni tým, že odkrýva líniu dáme (v 1. ťahu diagonála a8-e4) škodí si však súčasným prerušením inej línie dámy (pri b6:a5-d8, pri b5:a5-e5) čo sa v úlohárskej terminológii nazýva "ventil". V tejto úlohe je veľmi zaujímavé, že "ventilové" sú aj obrany v 2. ťahu a že celú čiernu hru prevádza jediný pešiak. Odporúčame k dôkladnejšiemu preštudovaniu. Najmä mladí skladatelia by sa mali viac zaoberať úlohami tohto štýlu.

Definitívna úprava úlohy č. 519 (Janček): b.: Kc1, Dg6, Vc3, Ve2, Sf1, Sg3, Jb4, Jg5, Pa4, b2, c2, e5, f5 (13), č.: Kd4, Sd5, Sh8, Jf6, Jg7, Pe3, f7, g4 (8), mat 3. ťahom, 1.Sg3-f2.

Upozorňujeme čitateľov, že riešenia pozícii uverejňovaných mimo pravidelnej rubriky sa nerátajú do riešiteľskej súťaže.


Vzad <<  >> Vpred