Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 5. 2. 1954)


Úloha č. 535

Dr. Ugo Lancia, Taliansko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (7+12)


Úloha č. 536

Saturnin Limbach, Poľsko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (8+9)Kontrolná notácia: 535: b. Ka6, De7, Vc6, Sd3, Sg5, Jc7, Jd5 (7), č. Kf5, Ve4, Vg8, Sd8, Sg2, Jc2, Jh4, Pb4, e3, g3, g4, h3 (12); dvojťažka. 536: b. Ka2, Sc5, Sf1, Je6, Pb3, b6, d4, d6 (8), č. Ka5, Vf7, Se8, Sg5, Pc6, f2, f5, g6, g7 (9); trojťažka. Dnešné pomerne jednoduché, ale zaujímavé úlohy sú prvými zahraničnými príspevkami pre naše tohoročné úlohové turnaje. S. Limbach vedie úlohovú rubriku poľského časopisu "Trybuna Robotnicza". Riešenie do 14 dní na adresu František Ungváry, Bratislava, Panenská č. 2/a. Knižná cena za získanie 70 bodov v našej stálej riešiteľskej súťaži.

Ján Janček opravuje svoju úlohu č. 519 takto: biely – Kb2, Dg6, Vc3, Ve2, Sg3, Jb4, Jg5, Pa4, c2, e5, f5 (11); čierny – Kd4, Vg8, Sd5, Jf6, Jf8, Pb3, e3, f7, g4 (9), mat 3. ťahom, 1.Sg3-f2! s dvojitou hrozbou 2.Vd2+ a 2.Ve2:e3 a variantmi po obranách len udanie prípadných nekorektností (vedľajšie riešenie, duálov, neriešiteľností).

Riešenie úlohy č. 523 (Pituk): Zdanlivé hry po 1...Sc7, Sd6+ (V:d6 aj e:d6) a S:e5 sa po úvodníku 1.De7-e8 zamenia na celkom iné; hrozí 2.Dc8, 1...Ve4 2.Vd5! (Vb7?), 1...Vf3 2.Vb7! (Vd5?), vždy s využitím prerušenia Sh1. – Autor rekonštruuje vynechaním pešiaka g4.

Riešenie úlohy č. 526 (Lancia): 1.Jb3-c5 Blokovania polí d4 a f4 a 2. čisté maty.

Riešenie úlohy č. 527 (Wróbel): 1.Dh3-h2 hrozí 2.Df2 a 2.D:f4, 1...Je1-d3 2.Dc2+ K:d4 3.Df2 mat! 1...Je1-g2 2.Sb6+ Kd6 3.Jc6 mat! Zaujímavá striedavá funkcia dámy a veže v 2 čistých matoch s väzbou.

Dvojdňové medzikrajové stretnutie Brno – Nitra sa skončilo dvoma víťazstvami brnenských šachistov. V prvom stretnutí zvíťazili 11:8 b., a v druhom 11.5 : 8.5 bodom. Najlepšími v družstve Nitry boli Zavadský, Vince a Széky, resp. L. Fichtl, dr. Zeman a Matúšek u Brna.

Propagačný šachový zápas Lokomotíva Trnava – Sokol Modranka v Modranke sa skončil víťazstvom Lokomotívy Trnava v pomere 7:4.

Prvé šachové majstrovstvo okresu Moldava n. B. V kúpeľoch Štós usporiadali prvé okresné šachové majstrovstvá družstiev. Zvíťazil PZ Medzev pred Lokomotívou Jablonovom a Slovanom Štós-kúpele.


Vzad <<  >> Vpred