Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

(25. 12. 1953)


Úloha č. 522

Alexander Pituk, Banská Štiavnica

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (12+8)


Úloha č. 523

Alexander Pituk, Banská Štiavnica

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (5+10)Dnes uverejňujeme 2 originálne práce nového majstra ČSR v skladaní dvojťahových šachových úloh. V obidvoch úlohách sú skutočne moderné témy, vo dvojťažke téma Ruchlisa, v trojťažke "voľná zámena": zdanlivé hry na ťahy strelca 1...Sc7 2.Vc7 Sd6+ 2.V:d6 a S:e5, 2.V:a7+ (vždy s matom v treťom ťahu) sa po úvodníku zamenia na celkom iné. Riešenie do 14 dní na adresu František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a.

Riešenie úlohy č. 509 (Stocchi): 1.Je4–c5 hrozí 2.Ve6 mat, obranami sú ľubovoľné odťahy obidvoch jazdcov 1...Jc4~, 1...Jf5~, načo sa ukážu sekundárne hrozby 2.Df4 a 2.Vd5. Tí istí jazdci však môžu ubrániť aj tieto nové hrozby (tzv. predĺženými obranami): 1...Jc4:d6 2.Jd7 mat a 1...Jf5:d6 2.Jd3 mat s využitím blokovania voľného poľa d6, sprístupneného kráľovi (1...K:d6 2.Dd5 mat) tematickým úvodníkom (2 body).

Riešenie úlohy č. 510 (Havel): 1.Ve4–d4 s hrozbou 2.V:e5+ a peknými hrami 1...Dc7, De7, Jc4 2.Vd8+, Dh8+, Sa4+, ale neriešiteľnosť po 1...Dd5! (Max. 4 body).

Riešenie úlohy č. 511 (Bosák): 1.De7–b7 hrozí 2.Db1 mat, 1...J:c5, J:d4, Jf4 2.J:c5, V:d4, Jd6 mat, vždy s väzbou veže. Vtip je v tom, že pred úvodníkom vyjdú tie isté maty na ťahy veže (V:c5, V:d4, Ve5), čomu hovorí odborná terminológia "Téma Ruchlis".

Šachová sekcia KVTVŠ Prešov usporiada v dňoch od 26. decembra t. r. do 2. januára 1954 v miestnosti hotela Dukla v Prešove školenie šachistov a organizačných pracovníkov Prešovského kraja. Školenie bude spojené s novoročným turnajom za účasti Olexu, Kozmu, Podgorného, Hukela a Stulíka, ktorí hrali na nedávnych majstrovstvách ČSR a iných. Okrem školenia a novoročného turnaja bude ešte turnaj o majstra Prešova pre mužov a ženy, ako aj majstrovstvo pre študentov.


Turnaj kandidátov majstrovstiev sveta – Zürich 1953

Biely: Tajmanov – Čierny: Petrosian

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.e3 c5 5.Sd3 0-0 6.Jf3 d5 7.0-0 Jc6 8.a3 S:c3 9.b:c3 b6 (v systematickej variante Nimcovičovej obrany, ktorá sa na turnaji kandidátov vyskytovala veľmi často, prichádza na tomto mieste v úvahu tiež 9...d:c4 10.S:c4 Dc7. Ťah v texte je Petrosianovým obľúbeným pokračovaním), 10.c:d5 e:d5 11.Je5 (Reshevsky hral na tomto mieste proti Petrosianovi Sb2), 11...Dc7 12.J:c6 D:c6 13.f3 Se6 14.De1 Jd7 15.e4 c4 16.Sc2 f5 (čiernemu sa síce podarilo zablokovať stred a bezprostredne obmedziť útočné možnosti bieleho, avšak dvojica strelcov a priestorová prevaha dávajú bielemu aj naďalej iniciatívu), 17.e5 Vf7 18.a4 a5 19.f4 b5 (otvorenie b–linky sa ukáže neskoršie ako výhodné pre bieleho, ale je ťažké nájsť pre čierneho protihru a jediná možnosť je získanie voľného a–pešiaka, k uplatneniu ktorého však už nedôjde), 20.a:b5 D:b5 21.Sa3 Jb6 22.Dh4! De8 23.Vf3 Jc8 24.Sa4! (branie strelca zrejme nešlo pre Dd8+ s nasledujúcim matom. Ani Sd7 nebolo dobré pre 25.e6! a tak musí čierny dať), 24...Vd7 25.Vb1 Dd8 26.S:d7!! (krásna a korektná obeť dámy. Na D:h4 bolo by nasledovalo 27.S:c6+ Kh8 28.S:d5 Va7 29.Vb8 Dd8 30.Se6 Vc7 31.Sd6 Vc6 32.d5 atď.), 26...D:d7 27.Vg3 Ja7 28.Se7 Sf7 29.Dg5 Sg6 30.h4 Jc6 31.Sa3 Jd8 32.h5 Je6 33.Dh4 Sf7 34.h6 g6 35.Df6 Dd8 36.Se7 Dc7 37.V:g6+ (efektné zakončenie výborne vedeného útoku), 37...h:g6 38.h7+ K:h7 39.D:f7+ Jg7 40.Kf2! a čierny sa vzdal lebo proti smrteľnému Vh1+ niet obrany. Táto partia bola odmenená cenou za krásu. Dr. M. U.


Vzad <<  >> Vpred