Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 1. 1. 1954)


Úloha č. 526

Dr. Ugo Lancia, Taliansko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (6+6)


Úloha č. 527

Marian Wróbel, Poľsko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (9+13)Vo dvojťažke jednoduché kombinácie s peknými matmi, trojťažka má pripravené pokračovania na odťahy čiernych figúr 1...Vg3 2.D:e6 a 1...Jeg2 2.D:f3, ktoré sa po prvom ťahu prekvapujúco zamenia. Riešenia do 14 dní na adresu František Ungváry, Bratislava, Palisády 2/a.

Týmito úlohami zakončujeme naše skladateľské súťaže 1953. Čitateľov upozorňujeme na nové súťaže, ktoré vypíšeme v nasledujúcej rubrike!

Riešenie štúdie č. 5 (Soukup-Bardon): 1.Kc4 Vb1! (hrozí 2...V:b3 s ďalším a1D) 2.Ja1! Kf2! 3.Sa8! V:a1 4.Kb3 (hrozí 5.Kb2 a po vynútenom ústupe Va1-K:a2 a remíza, lebo veža proti strelcovi nevyhráva). Prekvapujúca obeť jazdca a strelcov "zásah" v treťom ťahu odôvodnený tým, že len na a8 ho nemôže veža vo štvrtom ťahu napadnúť. Mnoho riešiteľov zviedlo 1.Se4; tento ťah však viazne na 1...Kf2! s ďalším 2...Vb1, D:b3 a a1D, napríklad 2.Kc4 Vb1 3.Ja1 V:a1 4.Kb3 Ve1! a čierny vyhrá. Vtipná miniatúrka! (5 bodov).

Riešenie úlohy č. 512 (Ančin): 1.Db5:b6 hrozí 2.D:e3 a 2.V:e3 mat. V hlavných variantoch rozviazaná veža uvoľní dámu, ktorá sa súčasne v úvodníku priviazala (staršia klasická téma, nazvaná podľa jej prvého uskutočniteľa Schóra): 1...Vb4 2.D:b3 mat, 1...Vc5 2.Dg6 mat. Ďalšie hry: 1...Sd4, Ve4, Df3, Dg3, Dh3 2.Se4, S:e4, V:f3, V:g3, V:h3 mat. (2 body).

Riešenie úlohy č. 513 (Mikan): 1.Jc7-d5 hrozí 2.Jec3+, 1...V:c8 2.J:g3+ Kd3 3.Jb4 mat, 1...J:a2 2.Dc2+ Kd5 3.Jf4 mat, 1...S:d5 2.S:d5+ K:d5 3.Jc3 mat, (Kd3 2.Jc1+ Jc4 2.Sb1+), ale neriešiteľná po 1...Se6! 2. ? (maximálne 4 body). Autor opravuje pridaním čierneho pešiaka f5. Pekné, navzájom podobné čisté maty v klasickom štýle.


Vzad <<  >> Vpred