Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

(28. 11. 1953)


Šach na VŠLD vo Zvolene. Pričlenením šachu do telesnej výchovy a športu dal sa novy rámec a náplň činnosti šachových oddielov. Po vytvorení TJ Slávia na Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene založili aj šachový oddiel. Jeho členovia dosiahli pekné výsledky v majstrovstve družstiev a jednotlivcov. – Začiatkom tohoto študijného roku oddiel previedol nábor nových členov, zostavil plán činnosti, do ktorého zahrnuli: majstrovstvo oddielu (I. etapa preboru ČSR), prednášky, inštruktáže, simultánky, bleskový turnaj, súťaž v hádaní ťahov, kurz začiatočníkov a pokročilých, zapojenie šachistov do telovýchovy (plnenie disciplín PPOV). Svoju činnosť oddiel otvoril usporiadaním majstrovstva oddielu (o víťaza VŠLD). Predbežné skupiny, v ktorých hralo 36 poslucháčov, sa skončili. – Finále, do ktorého sa prebojovali (podľa vylosovania) Fedák, Gašpar, Mikolda, Hriň, Šuťák, Bajcura, Štefánik, Šoltés, Haviar, Bencel, Jamný, Stankoven, začala sa 5. t. m. v zasadacej sieni VŠLD za účasti zástupcov ZO KSS, VS ČSM, ZS ROH a poslucháčov. Patronát nad majstrovstvom prevzali rektor VŠLD Dr. Ing. Papánek a dekan drevárskej fakulty Ing. Šprock. Finále sa má odohrať do 15. decembra 1953. Hrá sa s hodinami, partie sa zapisujú. Rozhodcom je prof. Krsek, usporiadateľom zamestnanec rektorátu Šagát. Finále majstrovstva je ukážkou šachového turnaja a značne prispieva k propagácii šachu medzi poslucháčmi vysokej školy. M. Bajcura

Novozámocký šachový turnaj sa skončil víťazstvom košického hráča zvláštnej triedy Ľudovíta Dienesa, ktorý dosiahol 8 bodov z 9 možných. Dienes hral opatrne, celý turnaj viedol a jediný neprehral ani jednu partiu. Druhé miesto získal Juraj Perl z Bratislavy, tretie Marák (Nové Zámky) s 5.5 bodmi. Títo získali klasifikáciu hráča prvej triedy. Poradie ostatných: Tepper, Dr. Škrovina, Ančin a Fekete 4.5, Abrahám 3, Tatarík a Handl 2 body. Prekvapilo slabšie umiestenie majstra Slovenska Teppera a víťaza nedávneho karlovarského turnaja Ančina, ktorí platili za favoritov súťaže. Na väčšine hráčov sa prejavil nedostatok prípravy. – Turnaj bol v zasadacej sieni MNV. Najmä potešil záujem mládeže o turnaj, ktorého priebeh bol komentovaný aj miestnym rozhlasom. Škoda len, že správy o ňom sa nedostali do našich denníkov. Čestné ceny venoval hráčom OV TVŠ v Nových Zámkoch, turnaj usporiadala TJ Slavoj Nové Zámky. (p-k)Úloha č. 512

Andrej Ančin, Komárno

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (8+9)


Úloha č. 513

Ing. Ilja Mikan, Praha

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (6+8)Kontrolná notácia: 512: b. Ka7, Db5, Vh3, Vh4, Se1, Sg2, Ja3, Pd5 (8), č. Kd3, De3, Vc4, Sb3, Sh8, Pa5, b6, b7, e2 (9), mat 2. ťahom, 513: b. Kg2, Dc8, Sa2, Sf6, Jc7, Je2 (6), č. Ke4, Vg8, Sf7, Jc1, Jd2, Pd6, e3, g3 (8), mat 3. ťahom.

Dvojťažkou na tému "Schóra" sa náš starší spolupracovník po niekoľkoročnom odmlčaní vracia k úlohovej tvorbe. Ing. Mikan je jedným z hlavných predstaviteľov klasickej českej školy. Riešenie do 14 dní.

Celoročné úlohové turnaje. V oboch skupinách (dvojťažky, trojťažky) udelíme 2 ceny (I. 300 Kčs, II. 200 Kčs), 2 čestné uznania a 3 pochvalné zmienky s knižnými odmenami.


Vzad <<  >> Vpred