Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

( 4. 12. 1953)


Úloha č. 514

Dr. Emil Palkoska, Praha

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (11+8)


Úloha č. 515

Dr. Ugo Lancia, Taliansko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (4+3)Kde sa prejaví vo dvojťažke väzba Sc5? – Klasická miniatúrka s čistými matmi je skladba nášho nového prispievateľa, menej známeho talianskeho úlohára – riešenie pošlite do 14 dní. Knižná odmena za získanie 70 bodov.

Riešenie úlohy č. 505 (Pituk): 1.Dh1–d1 hrozí 2.Dd3 atď., 1...b6 2.Dd1–h1! a 3.D:c6 mat, 1...e2 2.d5+ Ke5 3.Ve7 mat (2...c:d5 3.D:e2). 2 vedľajšie riešenia: 1.D:h4 a 1.V:c7 (maximum 9 bodov) – autor opravuje pridaním b. Ph2 a vynechaním Ph4. – Hlavná myšlienka spočíva vo variante b6, kde sa dáma vráti na svoje pôvodné pole. Dobrý úvodník.

Riešenie úlohy č. 506 (Salai): 1.Sa6–b7!! tempo. Zaujímavý "blok" (už pred úvodníkom ide na každý ťah čierneho mat), v ktorom si biely skvelým prvým ťahom postavenie zdanlivo pokazí a pripustí ústup kráľa 1...K:b5 s prekvapujúcim čistým matom: 2.c4! Po ľubovoľných ťahoch strelca a jazdca ide 2.Jd6, resp. 2.D:e2, obidve figúry však môžu brániť aj "predĺžene" 1...Se4 2.D:e4 a 1...Jd3 2.Db3 mat. – Doteraz najlepšia úloha nášho mladého spolupracovníka (2 body).

Riešenie úlohy č. 507 (Janček): 1.Je5–f3!? zaujímavý obsah s mnohými zvodnosťami, avšak neriešiteľnosť po 1...Sd6! (max. 3 body).


Skladateľská súťaž Práce

Víťazi celoročnej skladateľskej súťaže Práce v skupine dvojťažiek a trojťažiek dostanú tieto ceny: I. 80 Kčs, II. 60 Kčs, III. 40 Kčs. Šesť ďalších dostane čestné uznanie. Prosíme našich čitateľov, aby si v tomto zmysle opravili našu správu z minulého týždňa, kde sme omylom uverejnili sumy Kčs 300.–, 200.– Kčs atď.

Šachové majstrovstvá v ľudovodemokratických krajinách. Tohoročné celoštátne šachové majstrovstvá v ľudovodemokratických krajinách boli podľa vzoru Sovietskeho zväzu koordinované tak, aby ich usporiadanie spadalo na rovnakú kalendárnu dobu. Cykly štvrťfinálových a finálových turnajov sú teraz vo všetkých ľudovodemokratických štátoch synchronizované. Rovnako ako u nás v týchto dňoch prebieha finálový turnaj majstrovstva ČSR, hrajú sa alebo sa práve skončili finálové turnaje vo všetkých ľudovodemokratických krajinách. V Bulharsku a v Poľsku majstrovstvá sa už skončili. V Bulharsku sa o prvé dve miesta spoločne rozdelili majstri Neikirch a Minev, s veľkým odstupom pred mladými kandidátmi majstrovského titulu Kolarovom, Pejevom a obhajcom titulu Milovom. V Poľsku zvíťazil s prevahou majster športu Sliwa. Až o dva body za ním nasleduje Szapiel a o ďalší bod Ziembinski, Brzózka a Makarczyk. V Rumunsku zohrali päť kôl. Na čele sú známi rumunskí majstri Ciocaltea, Troianescu, Voiculescu s rovnakým počtom bodov, pred Balanelom a Halicom. V Maďarsku po piatom kole vedie Androvitzky pred Szilym, Sándorom, Klugerom a Tiparym. Medzinárodný majster Barcza má už tri prehry. Veľmajster Szabó sa na tohoročnom turnaji nezúčastnil. V Albánsku finálový turnaj teraz otvorili. V NDR zvíťazili spoločne Koch a Fuchs. V týchto dňoch otvoria medzi sebou zápas na šesť partií o titul majstra Nemeckej demokratickej republiky.


Vzad <<  >> Vpred