Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

(30. 10. 1953)


Úloha č. 506

Ladislav Salai, Lučenec

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (9+7)


Úloha č. 507

Ján Janček, Solčany

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (10+7)Riešenie do 14 dní.


Smyslov víťazom v Zürichu.

Po skoro dvojmesačnom zápolení skončil sa dňa 24. októbra najsilnejší turnaj poslednej doby, turnaj kandidátov na majstrovstvo sveta, konaný vo Švajčiarsku. Konečný výsledok bol nasledujúci: I. Smyslov (SSSR) 18 b., II.–IV. Bronštejn, Keres (SSSR) a Reshevski (USA) 16, V. Petrosian (SSSR) 15, VI.–VII. Geller (SSSR) a Najdorf (Argentína) 14.5, VIII.–IX. Kotov a Tajmanov (SSSR) 14, X.–XI. Averbach a Boleslavskij (SSSR) 13.5, XII. Szabó (Maďarsko) 13, XIII. Gligorič (Juhoslávia) 12.5, XIV. Euwe (Holandsko) 11.5, XV. Stahlberg (Švédsko) 8. Turnaj priniesol ďalší prenikavý úspech sovietskej šachovej školy. Už skutočnosť, že do tohto turnaji o 15 účastníkoch sa kvalifikovalo 9 príslušníkov Sovietskeho zväzu, je dôkazom vyspelosti sovietskych šachistov, supremácia sovietskej šachovej školy bola však ešte zvýraznená konečným výsledkom turnaja. Smyslov týmto svojim skvelým úspechom dokázal, že jeho druhé miesto za Botvinnikom v turnaji o majstrovstvo sveta roku 1948 nebolo náhodné; hral veľmi pevne a viedol skoro počas celého turnaja. Jeho jediná prehra v druhej polovici turnaja v partii s Kotovom bola tiež dôkazom, že sovietski šachisti bojovali športove a naprosto korektne a tak vyvrátili ohováračské hlasy západnej tlače pred turnajom, že by azda mohli pomôcť vedúcemu krajanovi úmyselným podľahnutím v niektorých partiách. Je prekvapujúce, že práve Bronštejn, ktorý hraje ostrý, bojovný šach, sa stal 20 remízami remízovým kráľom turnaja, Keres po prechodnom poľavení ukázal v tomto turnaji zase svoje veľké umenie, i keď nie vo vrcholnej forme. Reshewski dlho ašpiroval na prvenstvo, ale prehry s hlavnými konkurentmi ho odsunuli na II.–IV. miesto. Pozoruhodným výsledkom je piate miesto 24–ročného Petrosiana, najmladšieho veľmajstra sveta, ktorého vývojová krivka smeruje stále nahor. Z ďalších treba predovšetkým spomenúť veľký výkon Kotova, ktorý po slabšom štarte dosiahol čestne umiestenie. Predposledné miesto bývalého majstra sveta Euweho je meradlom silného obsadenia turnaja. Šachový svet očakáva so záujmom stretnutie Smyslova s Botvinnikom o titul majstra sveta, ktoré bude na budúci rok. Dr. M. U.

Správni riešitelia úlohy č. 500: L. Salai (Lučenec) a Trio mladých šachistov (VPŠ Zvolen), (A, B, C, D), 7 bodov, – J. Rada (Ml. Boleslav), (A, B, C) 6 b. – (J. Rada nám poslal aj "partiu", v ktorej sa mu podarilo zahrať ťah g7–g5 ako tridsiatyšiesty!!), – V. Jurík (Dvorníky), B. Pick (Praha), L. Rovesný (D. Lopašov) po 4 b. – K. Bolgár (Bratislava), A. Farius (T. Polianka), Ľ. Herrmann (Bratislava), J. Horváth (Komjatice), J. Horvát (Bánovce), E. Hromada (Brezany), J. Janček (Solčany), J. Kanka (Drážovce), A. Kniebügl (Bratislava), V. Potočný (Chtelnica), J. Sekula (Luciabaňa), J. Srnanský (Bratislava), F. Urban (Bratislava), V. Valek (T. Polianka), ing. D. Veselý (Dubnica) po 3 b. (riešenie bez odôvodnenia!).


Vzad <<  >> Vpred