Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

(24. 7. 1953)


Július Kozma víťazom polofinálového turnaja v Harmanci. Jeden z troch polofinálových turnajov o postup do šachových majstrovstiev republiky v Harmanci, mal v posledných troch dňoch neobyčajne zaujímavý priebeh, vyvolaný zvýšeným úsilím hráčov o získanie prvenstva umiestenia na prvých štyroch miestach. Ešte tesne pred posledným kolom nebol známy víťaz. Rozuzlenie prišlo až v poslednom kole, keď J. Kozma zvíťazil nad Kročianom a zabezpečil si tak prvenstvo! Konečné poradie: 1. Július Kozma (Bratislava) 10 bodov, II. Dr. Ujtelky (Bratislava) 8.5 (SB 46.50), Dr. Alster (Praha) 8.5 (SB 46.50), IV. Ježek (Plzeň) 8 (SB 54.75), V. Lukeš (Praha) 8 (SB 48.25), VI. Tepper (Rimavská Sobota) 7.5, VII. Průcha (Praha) 7.5, VIII. Edmund Kozma (Prešov) 6.5, IX. Dr. Mikula (Žilina) 6.5, X. Ing. Hostinský (Brno) 6, XI. Polák (Říčany) 4, XII. Kročian (Myjava) 4, XIII. Hovorka (Praha) 3.5, XIV. Dobiáš (Praha) 2.5 bodu. – Prví štyria hráči v konečnom poradí postupujú do finále majstrovstiev republiky.

Dorastenecké polofinále v Banskej Štiavnici 1953 sa skončilo 11. júla 1953. Turnaj mal oproti minuloročnému podstatne vyššiu úroveň, čo svedčí o napredovaní našich mladých šachistov. Zúčastnili sa ho víťazi krajských preborov s výnimkou Bratislavského kraja. Tu sa prebor neuskutočnil vinou šachovej sekcie pri KVTVŠ, ktorá nepodnikla nijaké kroky, hoci práve v Bratislave sú pre rozvoj dorasteneckého šachu veľmi dobré podmienky. Turnaja sa zúčastnilo 9 dorastencov z pôvodne plánovaných 12. Štyria z nich postúpili do finále, ktoré bude v Chocni. Víťazom sa stal Komora zo Zvolena so 6 bodmi pred Gerženym z Košíc 5.5, Hejným (Martin) a Zubercom (Zlaté Moravce) 5. – Ďalšie poradie: Rochlitz (Prešov) 3.5, Hejmej a Béda (Košice), Inzig (Handlová) 3, Salai (Lučenec) 2. – Šance slovenských juniorov na finále v Chocni sú iste väčšie ako v predchádzajúcich ročníkoch. Treba však pripomenúť našim šachovým pracovníkom, aby v budúcnosti venovali mládeži väčšiu pozornosť, aby šachové hnutie mládeže priviedli k masovosti, lebo len tým možno zabezpečiť úspešný rozvoj našich šachov.Úloha č. 485

Július Janček, Solčany

Originál pre Prácu

Autorova prvotina!

Mat 2. ťahom (9+3)


 

Úloha č. 486

Miloš Maryško, Zlatá Olešnice

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (6+9)Kontrolná notácia: 485: b. Kd8, Db6, Jd5, Jg3, Pb2, e2, g6, h3, h4 (9), č. Ke5, Pd6, e3 (3), mat 2. ťahom, 486: b. Kg1, Va3, Sc3, Sf3, Pa2, d2 (6), č. Ke1, Vh4, Vh5, Sg5, Sh3, Jg4, Pa4, d6, g2 (9), mat 3. ťahom. Riešenie do 14 dní.

V peknej prvej dvojťažke nášho mladého riešiteľa cenný úvodník – zatiaľ bez strategického obsahu. Autor sa po dlhšom čase zase ohlásil jednoduchšou trojťažkou s dobrým kľúčovým ťahom a matmi pešiakom d2.

Tesne pred uzávierkou prišiel list Závodného klubu v Luciabani, v ktorom nás žiadajú o pokyny a vysvetlenia o založení šachového oddielu. Na list odpovieme budúci týždeň v našej šachovej rubrike. (č)


Vzad <<  >> Vpred