Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

(17. 7. 1953)


Ako sme už v minulom čísle oznámili, chceme sa vo zvýšenej miere zaoberať činnosťou šachových krúžkov závodných telovýchovných jednôt, pomôcť im v začiatkoch, viesť prvé kroky začínajúcich šachistov, venovať sa ich problémom a usilovať sa o to, aby sme v nich vypestovali lásku k masovej šachovej hre. Pomôžeme im teoretickými i praktickými radami a vysvetleniami, a to v rámci rubriky samej i medzi dennými správami.

Žiadame preto šachové krúžky v závodných telovýchovných jednotách, v školách, na dedinách, aby sa obrátili na náš časopis so svojimi otázkami a nech nám napíšu o svojej činnosti. Listy označte heslom: Šach. Vedúci rubriky.

Prebor družstiev v oblasti Trnava, I. etapa, r. 1953: Z každej skupiny postúpili 3 najlepšie družstvá a tieto zohrali medzi sebou ďalšie zápasy. Konečné poradie: I. Odborné učilište št. prac. záloh (OUŠPZ) č. 6. A. Galanta, 4.5 bodu. II. Hostiteľský kombinát, Trnava, 4 b. III. DŠO Slavoj A, Sereď, 3,5 b., IV. DŠO Spartak A, Trnava, 2 b., V. Chemolak A. Smolenice, 1 b., VI. Lokomotíva A, Trnava, 0 b.

ZK ROH–EZ, šachový odbor usporiadal turnaj o titul majstra EZ pre rok 1953, ktorého sa zúčastnilo 48 hráčov. Bola utvorená finálová skupina, do ktorej sa prebojovalo 12 hráčov, ktorí medzi sebou rozhodnú, kto bude majstrom EZ na rok 1953.Úloha č. 484

Ladislav Salai, Lučenec

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (10+6)Kontrolná notácia: 484: b. Kf2, Dh1, Vb4, Sc8, Je5, Jg8, Pd5, e3, f4, g5 (10), č. Kf5, Dd7, Vb7, Ve6, Sa2, Jc4 (6), mat 2. ťahom. V úlohe poloväzba Dd7–Ve6 a antiduál po ťahoch jazdca c4: pokrok nášho mladého spolupracovníka. Riešenie do 14 dní.

Predbežný stav seniorského polofinále v Harmanci (po IX. kole): Július Kozma 7.5 b., Tepper 6 b., Dr. Alster a Ježek 5.5 b., Dr. Ujtelky a Prúcha 5 b., Ing. Hostinský a Lukeš 4.5 b., E. Kozma 4 (1) b., Polák a Mikula 3 (1) b., Hovorka 3 b., Kročian 2.5 b., Dobiáš 2 (1) b. – Víťaz dostane titul majstra športu a prví štyria postupujú do finále v Prahe.

Polofinálový turnaj ženského šachu, usporiadaného v Komárne: Konečný stav: I.–II. Kočičková a Živná (obidve z Brna) 5.5 bodov, III.–IV. Lopušná (Košice) a Kirchnerová (Bratislavský kraj) 5 b., V. Hlinková (Brno) 3 b., VI. Eliašová (Ostrava) 2.5 b., VII. Kadlubová (Gottwaldovo) 1.5 b., VIII. Slugenová 0 b. (–óššy)

Oprava: Ceny v oficiálnych úlohových súťažiach ŠVTVŠ, ako sme ich uviedli v predminulej rubrike, boli nesprávne prepočítané 1:5. Ich správna výška je teda päťnásobná: Prebor ČSR: 600, 400, 300, 200, resp.: 1.200.–, 800.–, 600.–, 400.–. Medzinárodné súťaže: 600.–, 400.–, 300.–, 200.–, 100.– Kčs.

Riešenie úlohy č. 473 (Matějo): 1.Jf4–d5 hrozí (napr. po 1...Sh7) 2.Sf4+ K:f5 3.Dd3 mat, 1...e:d5 2.Dd4+! K:d4 3.Sf6 mat, 2...Kd6 3.Df4 mat, 1...K:f5 2.Dd3+ Ke5 3.Sf4 mat, (1...S:f5 2.Sf4+ 1...Kd6 2.Je3+ 1...e:f5 2.Jc7, aj Jf4, – neškodný duál, pretože ide o vedľajší, menejcenný variant). – Veľmi dobrý úvodník (najmä vzhľadom k zvodnosti 1.J:h5? K:f5!) a hlavný variant s obeťou dámy.

Riešenie úlohy č. 474 (Pál): Zdanlivé hry: 1...Sd3+ 2.D:d3 mat, 1...Je6 2.V:f5 mat, 1.Dd2–f4 hrozí 2.Dd4 mat, 1...S:d3 2.V:d3 mat, 1...Je6 2.D:f5 mat, ale 2 vedľajšie riešenia: 1.V:f5+ a 1.Vf4, ktoré autor už opravil pridaním č. Ph3.


Vzad <<  >> Vpred