Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

(29. 5. 1953)


Úloha č. 472

Vojtech Smatana, Topoľčany a

Bedrich Formánek, Bratislava

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (8+5)


 

Úloha č. 473

Josef Matějo, Praha

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (7+10)Kontrolná notácia: 472: b. Kh2, Db1, Vc5, Jf6, Jf7, pe2, e6, h5 (8), č. Kf4, Va4, Je4, pe3, e7 (5), mat 2. ťahom, 473: b. Kb5, Dd1, Sf5, Sg5, Jf4, pf2, h3 (7), č. Ke5, Vh6, Sg6, Ja1, Jf8, pb7, e6, f7, h4, h5 (10), mat 3. ťahom. Riešenie do 14 dní.

Vo dvojťažke trojvariantový antiduál na ťahy čierneho jazdca, v trojťažke séria čistých matov. Obidvaja noví spolupracovníci patria k mladej generácii. Smatana bol veľmi úspešný v štvrťročných súťažiach "Československého šachu", kde získal 1. čestné uznanie ako v turnaji úloh, tak aj štúdií; Matějo je v poslednom čase aktívnym prispievateľom niekoľkých českých rubrík.

Po dva a polmesačnom zápolení skončila sa I. etapa majstrovstiev ČSR družstiev kraja Bratislava–vidiek – Považská oblasť. V skupine Piešťany zvíťazilo I. družstvo Slovanu, ktoré dosiahlo z 8 zápasov 7.5 bodu, II. Spartak Piešťany 7 b., III. Lokomotíva Piešťany I. 6 b. – V skupine Nové Mesto zvíťazilo s prevahou I. družstvo Spartaku Stará Turá, ktoré vyhralo všetky zápasy a dosiahlo 6 bodov, II. Iskra Vŕbové II. 4 b., III. Spartak Nové Mesto 3. b. – V skupine Trenčín hrali len trenčianske mužstvá a zvíťazilo v nej s veľkou prevahou družstvo Iskra Merina I., ktoré zvíťazilo vo všetkých zápasoch a dosiahlo 5 bodov, II. Spartak Strojárne 9. mája 2 b., III. Spartak Konštrukta 3 body.


Prebor Nemecka – Berlín, 1953

Kráľovskoindická obrana.

Biely: Gilg – Čierny: Dr. Lange

1.d4 Jf6 2.Jf3 g6 3.c4 Sg7 4.Jc3 d6 5.e4 0-0 6.Se2 (na obvyklé 6.g3 sa hráva v poslednom čase skoro výlučne 6...c5!) 6...e5 7.0-0 Jc6?! (tento ťah je toho času veľmi obľúbený) 8.d5 Je7 9.Je1 Jd7 10.Jd3 (lepšie je najskôr 10.Se3 f5 11.f3 f4 12.Sf2 a až potom Jd3 ako sa stalo v partii Szabó L. – Spasský, Bukurešť, 1953) 10...f5 11.f4 Jf6?! (zaujímavá obeť pešiaka, ktorá dáva čiernemu dobré útočné možnosti) 12.f:e5 d:e5 13.e:f5 J:f5 14.J:e5 De7! (na 14...J:d5 by mohlo nasledovať 15.D:d5+ D:d5 16.J:d5 S:e5 17.g4 s útokom bieleho, napr. 17...Jd4 18.Je7+ Kg7 19.Sh6+, atď.) 15.Jg4? (rozhodujúca chyba, nutné bolo 15.Jd3) 15...J:g4 16.S:g4 Sd4+! 17.Kh1 Jg3+!! 18.h:g3 S:g4! (teraz na 19.V:f8+ V:f8 20.D:g4 čierny dá mat tretím ťahom, a aj po 20.Sg5 V:f1+! 21.D:f1 D:g5 sa môže biely vzdať) 19.Vf3 De5! 20.Sg5 V:f3! (najjednoduchšie!) 21.g:f3 D:g3 a biely sa vzdal. (g. d.)

Riešenie úlohy č. 466 (Janček): Zdanlivé hry: 1...g:h2 (f2) 2.Ve2 mat, 1...f:g2 2.J:g2 mat, 1...Jg5~ 2.Jd5 mat, 1.Jf4–d3 tempo 1...g:h2 2.V:f3 mat, 1...f:g2 (f2) 2.Df2 mat. – Vtipná zámena hier so striedavou väzbou čiernych pešiakov, nedostatkom je však, že po úvodníku vychádza menej variantov než pred ním.

Riešenie úlohy č. 467 (Dr. Palkoska): Zdanlivé hry 1...V:c5+ mat, 1...Vd4 2.V:d4 mat, 1.De8–c6 hrozí 2.Jd6 mat, 1...Je6~ 2.Vd4 mat, rozvetvená predĺžená obrana 1...Je6:c5 2.J:c5 mat, 1...Je6:f4 2.Ve3 mat (1...Jb5 2.Ve2 mat).

Odkaz redakcie: Anton Farius, Tatranská Lomnica: Riešenie sme zarátali.


Vzad <<  >> Vpred