Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

(24. 4. 1953)


Úloha č. 466

Ján Janček, Solčany

Originál pre Prácu

Venuje sviatku pracujúcich!

Mat 2. ťahom (15+8)Kontrolná notácia: 466: b. Kg8, Df6, Va2, Vh3, Sg6, Sh6, Jb4, Jf4, Pc5, d4, d6, e4, g2, h2, h5 (15), č. Ke3, Sh4, Jg5, Pa3, c6, d7, f3, g3 (8), mat 2. ťahom. Úplná blokáda so zámenou dvoch matov. Riešenie do 14 dní.

Upozorňujeme kapitánov mužstiev šachovej súťaže Bratislavského kraja, aby výsledky zaslali na adresu vedúceho šachovej rubriky. Každú včas došlú správu, výsledok súťaže, uverejníme.

Šachová súťaž o majstrovstvo Bratislavského kraja: Výsledky: V skupine A: Slávia SVŠT – Št. film 5:3, Slávia SVŠT "17. nov." – Št. banka 6:2, Dynamo Spoj – Slavoj Holiči 7.5:0.5, Slavoj PPP – Tatran Stavoprojekt 5.5:1.5 (1), ONP I. – Slávia SOR 6:2, VŠHV – Slávia SVŠT 8:0, Stavoprojekt – Slávia SVŠT "17. nov." 4.5:3.5. V skupine B: Slavoj PZP – Stavoprojekt II. 6:2, Iskra Cvernovka – Slavoj Služba 8:0, in contum., Ovsište – Sparta Gumon 5.5:2:5, Iskra Cvernovka – Slovan ONP II. 7:1, Spartak Tesla – Dynamo Spoj II. 1.5:6:5, Kablo – Závod mieru 7:1. – V skupine C: Iskra Vkus – Spartak EZ II. 0.5:7:5, Slavoj Remeseln. potr. – Spartak EZ I. 2:6.

Oprava správy v štvrťfinálovom turnaji v Bratislave: Konečný výsledok: ..... XI. Beneš 4 body, XII. Abrahám 2.5 bodu.


Súťaž mužstiev Bratislavského kraja

(Královskoindická obrana)

Biely: Královič (Zdravotníctvo) – Čierny: Delmár (Dynamo Spoj)

1.d4 Jf6 2.e3 g6 3.Sd3 Sg7 4.f4 0-0 5.c4 (lepšie bolo 5.Jf3 d6 6.0-0 napr. Jbd7 7.e4 c5! 8.c3 c:d4 9.c:d4 e5! 10.f:e5 d:e5 11.d5 Jc5 12.Jc6 J:d3 13.D:d3 Je8 s približne rovnakou hrou) 5...d6 6.Jc3 (to je už vážna nepresnosť, nutné bolo 6.Jf3) 6...e5! 7.f:e5 d:e5 8.d5 (alebo 8.d:e5 Jg4 s výhodou čierneho) 8...e4! 9.Sc2 (vynútená, napr. 9.J:e4? J:e4 10.S:e4 Dh4+, alebo 9.S:e4 J:e4 10.J:e4 Dh4+ 11.Jg3 D:c4, atď.) 9...a5 10.Jge2 Ja6 11.0-0 Jc5 12.Jd4 (do úvahy prichádzalo 12.Jg3 Ve8 13.Sd2; no postavenie čierneho je aj v tom prípade aktívnejšie, napr. po ťahu 13...h5!) 12...Ve8 13.De1 Jg4! 14.h3 Je5 15.b3 (biely už nemá dostatočnú obranu, ešte horšie bolo 15.J:e4 J:e4 16.S:e4 J:c4 s hrozbami V:e4 a S:d4, napr. 17.Sd3 J:e3, alebo 17.Db3 V:e4 18.D:c4 S:h3!! 19.g:h3 Dh4! s rozhodujúcim útokom) 15...Jed316.De2 (16.Dg3? Se5 a dáma nemá kam ustúpiť) 16...Dh4 17.Sa3 Se5! 18.S:c5 Dg3! a biely sa vzdal. (Na 19.S:d3 príde Dh2+ a Sg3 mat, na 19.Jf3 e:f3 20.V:f3 Dh2+ 21.Kf1 Dh1 mat, konečne po 19.Vf4 S:f4 20.e:f4 J:c5 je výhra čierneho len otázkou času!) (Poznámky víťaza)

Riešenie úlohy (č. 457, č. 458 a 2 vedľ. rieš., č. 459, č. 439A a 3 v. r., č. 460: spolu 24 bodov!!): Ján Janček, Solčany, Július Janček, Solčany, J. Rada, Ml. Boleslav. (23 b.): K. Bolgár, Bratislava. (21 bodov): L. Tarkay, Zlaté Moravce. (19 b.): M. Bíreš, Rybáre (dodat. aj č. 452, č. 453, č. 455, č. 456: 9 b.). (18 b.): Trio mladých šachistov, Zvolen. (17 b.): J. Švoňava, Bratislava. (16 b.): B. Pick, Praha. (12 b.): M. Gajdošík, Bratislava, J. Ostrica, P. Bystrica. (11 b.): V. Madlo, Piešťany. (10 b.): L. Baranko, Biskupice, (dodat. aj č. 456: 2 b.), A. Čiampor, Rybáre, Ľ. Filo, Bratislava, J. Gyurík, Biskupice, J. Kandera, Bratislava, A. Kniebügl, H. Roveň, J. Kollár, Št. Bane, J. Teker, O. priehrada. (9 b.): S. Čerba, B. Štiavnica, (8 b.): Z. Baumöhl, Prešov, Ľ. Herrmann, Bratislava, V. Jurík, Dvorníky, A. Rochlitz, Prešov, J. Švec, Bratislava, A. Žatko, Rybáre, J. Žatko, Želiezovce. (7 b.): O. Jasík, Podlavice. (6 b.): J. Horvát, Bánovce, J. Horvát, Komjatice, F. Kusík, Voznica, Š. Ružička, Bratislava, E. Spáčil, Bojníčky, Dr. K. Zimmer, Galanta. (4 b.): F. Farkas, Biskupice, J. Jun, Trnava, A. Petrášek, Nitra, B. Skákala, Piešťany. (3 b.): B. Kočiš, Petržalka. (2 b.): J. Babčan, Solčany, J. Balázsy, Handlová.


Vzad <<  >> Vpred