Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

( 8. 5. 1953)


Úloha č. 467

Dr. Emil Palkoska, Praha

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (8+6)Kontrolná notácia: 467: b. Ka5, De8, Vd2, Vf3, Sc5, Sg4, Jb7, Pf4 (8), č. Ke4, Vd5, Vh6, Sa2, Jc3, Je6 (6), mat 2. ťahom. Riešenie do 14 dní.

Dnes uverejňujeme úlohu nášho známeho českého spolupracovníka. V úlohe je spracovaná moderná téma Ruchlisa (tie isté maty na rôzne obrany pred a po úvodníku), založená na zámene väzieb čiernych figúr.

Šachová súťaž o majstrovstvo Bratislavského kraja: Výsledky: V skupine A: Št. film – Slávia VŠHV 2.5:5.5, Dynamo Spoj – Stavoprojekt 8:0, Slavoj PPP – Závod mieru 7:1, Slovan ONP – Slávia SVŠT 5.5:2.5, Iskra Závod mieru – Slávia SVŠT 17. nov. 2:6, Slovan Pravda – Slovan ONP 2:6, Slovan ÚNV – Slávia SVŠT 5:3, Holiči – Št. film 5:3, VŠHV – Dynamo Spoj 0.5:7.5, Stavoprojekt – Slávia SOR 4:4, Št. banka – Slávia PPP 2:6, Slávia SVŠT 17. nov. – Št. banka 6:2, Závod mieru – Slovan Pravda 3.5:4.5, Dynamo Spoj – Slavoj Holiči 7.5:0.5, Slávia SOR – VŠHV 4.5:3.5, Slavoj PPP – Tatran Stavoprojekt 5.5:2.5, Št. film – Slávia SVŠT 3:5, Slovan ÚNV – Slovan ONP 3:5, Slovan Pravda – ÚNV 6:2, Slavoj Holiči – Slávia SOR 2:4, Št. banka – Závod mieru 5:3, Dynamo Spoj – ÚNV 6:2. V skupine B: Slovan ONP II. – Spartak Gumon 4:4, Ovsište – Slovan ONP II. 1:7, Tatran Stavoprojekt II. – Iskra VKUS 1:6, Kablo – Slavoj PZKP 3.5:4.5, Spartak Gumon – Slavoj Holiči II. 8:0, Slavoj PZKP – Tatran Stavoprojekt II. 6:2, Služba – Dynamo PP 0:8, Dynamo PP – Tesla 8:0, Iskra VURUP – Spartak Kablo 3:5. V skupine C: Spartak EZ I. – Dynamo Dozáb 4.5:3.5, Spartak EZ II. – Slávia SOR II. 8:0, Lokomotíva – Spartak Meopta 6:2, Dynamo Dozáb – Remes. podn. 4:4, Iskra VKUS – Slavoj Senec 0:8, Iskra VKUS – Spartak EZ II. 0.5:7.5, Slavoj Remes. potr. – Spartak EZ I. 2:6, Spartak Meopta – Dynamo Dozáb 3.5:4.5, Slávia SOR II. – Lokomotíva 3:5.

Riešenie úlohy č. 464 (Šindler): 1.Sd7–f5 hrozí 2.Vd7 mat. Tematické polia c8, d8 sú kryté po úvodníku dvoma bielymi figúrami. Jazdec v obranách vyradí raz Vd5 z krytia poľa d8: 1...Jd6, po čom nasleduje mat 2.Je6 a nie 2.Je8?, lebo biely nesmie vyradiť aj druhú svoju figúru (Vf8) kryjúcu pole d8; raz Vf8 z krytia c8: 1...Jd8 s pokračovaním 2.Je8 mat a nie 2.Je6?, pretože tým by sa preclonil Sf5 a kráľ by mohol ustúpiť na c8. Obrana, ktorou čierny precloňuje bielu figúru, aby tým znemožnil bielemu preclonenie inej figúry, sa nazýva "Barulinova'', alebo "téma A". V úlohe 464 je tento obranný motív využitý na vylúčenie duálu; ide tu teda o antiduál v spojení s Barulinovou obranou. Pri tom všetkom má však úloha malý obsah (len 2 varianty) a slabšiu konštrukciu.

Riešenie úlohy č. 465 (Reiprich): 1.Dc8–h3 hrozí 2.D:e3 mat, 1...K:c3 2.D:e3+ Kb4 3.Jc4 mat (čistý), 1...K:e5 2.D:e3+ Kf5 3.Se6 mat (čistý, ale neekonomický), 1...Ke4 2.Jg6 atď.) – Nedostatkom úlohy je dvojťahová hrozba a v obidvoch hlavných variantoch ten istý druhý ťah ako v hrozbe; kladom sú pekné maty. Daný biely materiál by sa však dal využiť iste podstatne lepšie!

Úlohové turnaje. V roku 1953 vypíše Problémová komisia niekoľko súťaží: Majstrovstvo republiky v šachovej skladbe, ktorého sa môže zúčastniť každý československý úlohár jednou až 10 vlastnými skladbami, uverejnenými kdekoľvek v rokoch 1951 a 1952. Súťaž sa usporiada v štyroch skupinách: dvoj–, troj–, viacťažky a štúdie. Lehota k zasielaniu: 30. jún 1953. Medzinárodné súťaže: Votrubov memoriál (dvoj– a trojťažky). Dobruského memoriál (štvor– a viacťažky); Medzinárodný štúdiový turnaj – vo všetkých maximálne štyri skladby: lehota 15. august 1953. Okrem toho usporiada Problémová komisia pri SVTVS v druhom polroku 1953 úlohový trojzápas Čechy–Morava–Slovensko v skupine dvojťažiek a trojťažiek.


Vzad <<  >> Vpred