Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(15.5.2021)


Skladba č. 1095Jurij P. Barskij

Šachmaty v SSSR 1936

Mat 2. ťahom (4–3)Kontrolná notácia: b. Kc8 Dd4 Sa6 Sb6 (4), č. Kc6 Sf8 Pd7 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1094 (Gandy): Zvodnosti 1.De7? tempo 1...K:f4 2.Db4 mat, 1...g:f4 2.Dh4 mat, 1...Jh2~!, 1.Dc8? hrozí 2.Ke5 mat, 1...K:f4 2.Dc4 mat, 1...g:f4 2.Kf6 mat, 1...Jf3!, riešenie 1.Da8! tempo, 1...K:f4 2.Da4 mat, 1...g:f4 2.Dg2 mat, 1...Jh2~ 2.Df3 mat. Trojfázová zámena dvoch matov – a navyše ešte s "neplánovanou" menšou zvodnosťou 1.Jh5? tempo 1...g:h5 2.Df5 mat, 1...Jh2~ 2.Df3 mat, 1...K:h3!. Na osemkameňovku veľmi bohatý obsah. (ff)


Vzad <<  >> Vpred