Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 8. 5. 1957)


Úloha č. 777

Vojko Bartolović, Záhreb

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (4+6)


Úloha č. 778

Lörinc Bata, Fonyód

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (11+10)Riešenie týchto úloh pre štvrťročnú riešiteľskú súťaž pošlite do 13 dní na adresu redakcie s poznámkou "ŠACHY". Č. 777 (trojťažka) bola nedopatrením vynechaná z minulej rubriky (štvrtok 25. apríla).

Riešenie úlohy č. 772 (Pituk): 1.Jb5 hrozí 2.Jd6 mat, varianty po 1...Jde4, Jfe4, Ke4, S:g2+, V:b5. – 1.g8D? nevyjde: 1...S:g2+ 2.V:g2+? V:h7!

Riešenie úlohy č. 773 (Lačný): 1.Sb5 hrozí 2.Je4!, 1...V:c3 2.Vc6!, 1...S:c3 2.Sc6, 1...J:c3 2.Jc6 atď. Skvelá idea: 3 čierne figúry si vzájomne prekážajú na jednom poli (c3), po čom nasledujú odpovede bielych figúr toho istého chodu na inom poli (c6).

Odkazy redakcie – J. Bugár: Kontrolnú notáciu k diagramom v našej rubrike nedávame, lebo prípadné chyby sa vylúčia už pri korektúre štočkov. Pravdepodobnejší by bol omyl v notácii. – E. Karvay: Riešenie čo do zaujímavosti bolo dobré, čo do správnosti menej. – Viacerým: V riešení uvádzajte číslo úlohy (štúdie) a meno autora. Pridávať postavenie figúr netreba.

V sobotu 11. mája začneme uverejňovať rozhodnutie skladateľského turnaja 1956.


Vzad <<  >> Vpred