Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(13.3.1965)


Problém č. 10H. Berkenbusch

Neue Leipziger Zeitung 1937

Mat 4. ťahomKontrolná notácia: biely Kd8 Ve1 Vf5 Pb4 d5 (5 kameňov), čierny Kd6 Se2 (2 kamene), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. Na všetky odťahy Se2 by šiel mat Ve6, ale čo, keď je na ťahu biely?


Riešiteľská súťaž

Troch správnych riešiteľov problému č. 10 odmeníme knihou. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 4. Okrem toho prebieha štvrťročná riešiteľská súťaž o 10 cien.

Riešenie problému č. 8 (Rudenko) z 27. februára: 1.Sa7 hrozí 2.Dd8+ Kc6 3.De8 mat, 1...Je7~ 2.Dc8+! K:c8 3.Se6 mat, 1...Jd5 2.Dc6+! K:c6 3.Sa4 mat, 1...Se5+ 2.J:e5+ K:d6 3.Db8 mat. Okrem spomínaných modelových matov a predĺženej obrany jazdca veľmi pekne pôsobia analogické obete bielej dámy. Knižné ceny vyhrávajú: Evžen Bittner, Zvolen, František Deli, Košice Študentská 3 a Vladimír Rúčka, Rajec, 1. mája č. 623.


Informácie o priebehu šachových turnajov bývajú síce veľmi stručné, ale predsa dávajú tušiť, že šachové dianie vo svete sa neustále rozrastá a prehlbuje. Platí to však aj v oblasti problémového šachu, o ktorom sa v športových častiach časopisov nepíše vôbec – zrejme pre jeho umelecký charakter.

Tento nedostatok dnes chceme nahradiť krátkymi zprávami o dvoch svojho druhu vrcholných podujatiach v tomto šachovom odvetví.

Veľký úspech dosiahli československí šachoví skladatelia v tzv. Retrospektívnom albume FIDE 1945-1955, ktorý je akousi galériou najlepších problémov daného obdobia. Album vydali v Juhoslávii a obsahuje 1805 problémov. 40 našich autorov v ňom umiestnilo plných 277 skladieb! Je to po SSSR druhý najlepší výsledok, na ktorom sa okrem skladateľov úloh veľkou mierou podieľajú aj štúdiári. Najviac problémov v albume umiestnil V. Pachman (35,5 úlohy a 2 štúdie), ďalší dvaja pražskí autori, J. Fritz s A. Mandler splnili normu na udelenie titulu medzinárodný majster v problémovom šachu. Zo slovenských skladateľov bol najúspešnejší Ľ. Lačný s 8,5 úlohy.

Známe sú už aj výsledky veľkej medzinárodnej tematickej súťaže, ktorú pod názvom "Súťaž priateľstva" zorganizovala sovietska šachová federácia. Poradie v jednotlivých oddeleniach je takéto: dvojťažky 1. Holandsko, 2. USA, 3. Juhoslávia, trojťažky 1. SSSR, 2. Holandsko, 3. USA, mnohoťažky 1. SSSR, 2. Švédsko, 3. Juhoslávia, štúdie 1. SSSR, 2. ČSSR, 3. Maďarsko, samomaty 1.-2. Izrael a SSSR, 3.-5. ČSSR, Švédsko a Juhoslávia, pomocné maty 1. Fínsko, 2. Juhoslávia, 3. Rumunsko. V celkovom hodnotení zvíťazili sovietski skladatelia so 635,5 bodu, pred Holandskom 549, Švédskom 539,5, Fínskom 531,5, Maďarskom 529,5 atď. ČSSR je na 10. mieste s 377 bodmi (z 20 účastníkov). Z československých autorov najúspešnejší bol F. Richter.


Vzad <<  >> Vpred