Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(6.3.1965)


Problém č. 9C. C. W. Mann

Deutsche Schachzeitung 1893

Mat 4. ťahomKontrolná notácia: biely Kg3 Dh1 (2 kamene), čierny Kg5 Pf6 g4 g6 (4 kamene), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. Táto slávna štvorťažka s mimoriadne pôsobivou kombináciou patrí medzi tzv. pseudodvojťažky: na každý ťah čierneho zo základného postavenia je pripravený bezprostredný mat: 1...Kf5, f5 2.Dd5, Dh4 mat. Biely je však v nevýhode z ťahu a potrebuje celé 4 ťahy, aby čierneho kráľa zmatoval.


Riešiteľská súťaž

Troch správnych riešiteľov problému č. 9 odmeníme knihou. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 4. Okrem toho prebieha štvrťročná riešiteľská súťaž o 16 cien.

Riešenie problému č. 7 (Palkoska) z 20. februára: 1.Jc6 tempo 1...Kd3 2.Dg2! Kc3 3.V:e3 mat, 1...Kf5 2.Vh4! Kf6 3.Vf4 mat. 1...K:d5 2.Dg6! Kc5 3.Vh5 mat. Vynikajúca trojťažka s tichými druhými ťahmi a krásnymi echovými "frontálnymi" matmi. Bola doteraz najtvrdším orieškom. Knižné ceny vyhrávajú: Richard Havlík, Bratislava, Šoltésovej 32, Roman Ivanec, Nové Mesto nad Váhom, Košikárska 902 a Eugen Petrik, Košice, Jarná 7.


* * *

Ideou všetkých problémov, ktoré sme uverejnili vo februári, boli pekne zoskupené modelové maty. Vo vážnych partiách sa mat vyskytuje zriedka, oveľa častejšie je prehra vzdaním sa, alebo prekročením času. Občas sa však objaví aj modelový mat, ako ukazuje dnešná, vyše 50-ročná partia slávnych súperov:


Dámsky gambit

Biely: Nimcovič               Čierny: Tarrasch

Petrohrad 1914

1.d4 d5 2.Jf3 c5 3.c4 e6 4.e3 Jf6 5.Sd3 Jc6 6.0-0 Sd6. Vznikla symetrická výstavba, ktorú Tarrasch považoval za "normálny variant" dámskeho gambitu. 7.b3 0-0 8.Sb2 b6 9.Jbd2 Sb7 10.Vc1 De7 11.c:d5 e:d5 12.Jh4 g6 13.Jhf3 Vad8. Pripravuje Je4, čo nešlo hneď pre 14.d:c5 b:c5 15.S:e4 d:e4 16.J:e4 so ziskom pešiaka 14.d:c5 b:c5 15.Sb5 Je4. Hrozilo 16.S:c6 S:c6 17.b4, čo by teraz bolo zlé pre 17...Sb5 18.b:c5 Jc5 so ziskom kvality. 16.S:c6 S:c6 17.Dc2 J:d2. Nečakaná výmena jazdcov má za cieľ otvorenie diagonál pre čiernych strelcov. 18.J:d2 d4 19.e:d4 S:h2+ 20.K:h2 Dh4+ 21.Kg1 S:g2. Táto dvojnásobná obeť strelca nie je v šachovej literatúre ojedinelá. Branie strelca vedie k materiálnej výhode čierneho: 22.K:g2 Dg4+ 23.Kh1 Vd5 24.D:c5 Vh5+ 25.D:h5 D:h5+ s nasledujúcim Dg5+ a braním jazdca d2. 22.f3 Vfe8 23.Je4 Dh1+ 24.Kf2 S:f1 25.d5 f5 26.Dc3. Iba zdanlivo nepríjemné. Mat na g7 zostane len hrozbou 26...Dg2+ 27.Ke3 V:e4+. Núti bieleho kráľa vydať sa na beznádejnú púť. 28.f:e4 f4+ 29.K:f4 Vf8+ 30.Ke5 Dh2+ 31.Ke6 Ve8+ 32.Kd7 Sb5 mat.


Vzad <<  >> Vpred