Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(20.2.1965)


Problém č. 7E. Palkoska

III. cena

Časopis českých šachistů 1910

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Ka7 Dg3 Vh3 Je5 Pb3 d5 (6 kameňov), čierny Ke4 Pe3 (2 kamene), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Ukážka, ako vedel spracovať echové maty ďalší majster tzv. českej školy úlohovej. Túto trojťažku iste privítajú najmä tí riešitelia, ktorí si v januári sťažovali, že dávame príliš ľahké úlohy.


Riešiteľská súťaž

Troch správnych riešiteľov problému č. 7 odmeníme knihou. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 4. Okrem toho prebieha štvrťročná riešiteľská súťaž o 10 cien.

Riešenie problému č. 5 (Kotrč) zo 6. februára: 1.Sd3 tempo 1...a:b2 2.Sc2+ Ka2 3.Da8 mat, 2...Kc4 (Kc3) 3.Dc6 mat, 1...Ka2 2.Dc2 a:b2 3.Da4 mat, 2...Ka1 3.Db1 mat, 1...Ka4 2.Dd5 a:b2 3.Da2 mat. Vzhľadom na použitý materiál veľmi pekná a pestrá úloha s modelovými matmi. (Pri modelovom mate je každé pole okolo kráľa kryté jediným spôsobom a zúčastňujú sa na ňom všetky biele kamene s možnou výnimkou kráľa a pešiakov.)

Knižné ceny vyhrávajú: Rudolf Krchnák (Vrbové), Tibor Mičuda (Zvolen) a Katarína Spišská (Nový Smokovec).


* * *

Odlákanie je dosť častým a obľúbeným motívom aj v jednoduchých kombináciách. Jeho cieľom je vyprovokovať premiestnenie súperovho kameňa so stratou pôsobnosti na určité pole alebo líniu. Zvlášť pôsobivé je odlákanie vtedy, ak iniciátorom je dáma, ktorá sa obetuje na niekoľkých poliach. V nasledujúcej partii dochádza k tomuto obratu po 17. a 18. ťahu čierneho.


Prijatý dámsky gambit

Biely: Pomar               Čierny: Palacio

Madrid 1964

1.d4 d5 2.c4 d:c4 3.Jf3 Jf6 4.e3 Sg4 5.S:c4 e6 6.h3 Sh5 7.Db3 S:f3 8.g:f3 Jbd7. V poslednom čase obľúbená obeť pešiaka, za ktorú čierny dostane sľubné nádeje na útok. 9.D:b7 c5 10.Jc3. Zdá sa, že tento ťah je lepší ako 10.d:c5. Po 10...S:c5 11.f4 0-0 získa čierny perspektívnu hru. 10...Se7 11.d5 e:d5 12.J:d5 0-0 13.Sd2 Vb8 14.J:e7+ D:e7 15.D:a7 V:b2 16.Sb3. Lepšie bolo 16.Vd1. Pokus o chytenie čiernej veže bude teraz kruto potrestaný. 16...Je4. Túto prekvapujúcu obeť jazdca biely nevidel. Nejde totiž 17.f:e4 pre 17...D:e4 18.0-0 Je5 a na 17.Sc1 by prišlo 17...Dh4 s rozhodujúcim útokom na pešiaka f2. 17.0-0-0 Je5. To je úvodom spomínaný tematický obrat. 18.Da6 Da7. Opakuje sa beztrestné ponúkanie dámy, ktorej sa nemožno dotknúť pre jazdcový mat na poli d3! 19.Sc4. Na 19.De2 mal čierny pripravenú obeť kvality ťahom V:a2! 19...Db8 20.Sb3 Da8 21.K:b2. To sa rovná kapitulácii, ale záchrany už nebolo. 21...D:a6 22.f:e4 Jd3+ 23.Kb1 J:f2 a biely sa vzdal.


Vzad <<  >> Vpred