Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(13.2.1965)


Problém č. 6M. Havel

Šachové noviny 1931

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kc4 Vf3 Vg4 Sd5 Se1 (5 kameňov), čierny Kh2 Sg5 Pd6 f6 h4 h5 (6 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Podobne ako č. 5 z minulého týždňa, aj táto úloha sa končí navzájom príbuznými, tzv. echovými matovými obrazcami. Jej autor sa pokladá za najväčšieho českého úlohového skladateľa všetkých čias.


Riešiteľská súťaž

Troch správnych riešiteľov problému č. 6 odmeníme knihou. Riešenie pošlite do 12 dní. Okrem toho prebieha štvrťročná riešiteľská súťaž o 10 cien.

Riešenie problému č. 4 (Lazard) z 30. januára: Zdanlivé hry ("biely na ťahu"): 1...Kd6 2.c8J mat, 1...Jd8 2.c8J mat, 1.c8D hrozí 2.Dcf8 mat, 1...Kd6 2.Dcf8 mat, 1...Jd8 2.Dcc5 mat. Úloha má okrem hrozby 2 varianty, aj keď matujúci ťah po 1...Kd6 je ten istý ako v hrozbe (každý ťah kráľom sa totiž považuje za obranu proti hrozbe). Knižné ceny vyhrávajú: Inge Paulínyiová (Poprad), Jozef Staňo (Považská Bystrica) a Emil Zuzčák (Budatín).


* Do pozornosti čitateľom: Pri riešeniach uvádzajte číslo problému, meno autora, prvý ťah, hrozbu (tempo) a varianty. Listy pre šachovú rubriku posielajte vždy oddelene od iných listov (napr. vylúštení krížoviek). Stav štvrťročnej súťaže nemôžeme uverejniť pre veľké množstvo účastníkov.

* Obyvatelia a návštevníci Prahy sa už niekoľko rokov zastavujú pred špeciálnou šachovou predajňou na Václavskom námestí a pritláčajúc nosy o výklad analyzujú vystavenú dvojťažku, diskutujú o nej a neodídu skôr, kým ju nevyriešia. Podľa pražského príkladu zaviedli pred pár dňami túto vymoženosť aj v bratislavskej predajni vydavateľstva Šport na Gorkého ulici. A spojili ju s pravidelnou týždennou riešiteľskou súťažou o ceny.

* V rámci osláv 20. výročia oslobodenia ČSSR a zároveň na počesť 60. výročia založenia našej šachovej organizácie vypísala šachová sekcia ÚV ČSTV medzinárodnú skladateľskú súťaž v 5 oddeleniach: dvojťažky (rozhodca V. Přibyl, Praha), trojťažky (A. Pituk, Banská Štiavnica), mnohoťažky (I. Mikan, Praha), štúdie (E. Richter, Praha) a neortodoxné problémy (B. Formánek, Bratislava). Problémy na diagrame (v poslednom oddelení najviac 2 od jedného autora), s úplným riešením a presnou adresou autora treba poslať na adresu poriadateľa, Jan Baxa, Český Tešín, Gorkého sady 10, najneskôr 31. júla t. r. V každom oddelení sú pre víťazov pripravené 4 vecné ceny v hodnotách 400, 300, 200 a 100 Kčs a ďalšie vyznamenania. Veríme, že sa na súťaži zúčastnia aj slovenskí autori vo veľkom počte!


Vzad <<  >> Vpred