Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(30.1.1965)


Problém č. 4F. Lazard

2. čestné uznanie

Magyar Sakkvilág 1939

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kb6 Df5 Pc7 d7 (4 kamene), čierny Ke7 Sa8 Jb7 (3 kamene), biely (ktorého pešiaci ťahajú zdola nahor) začne a dá mat druhým ťahom.


Riešiteľská súťaž

Troch správnych riešiteľov problému č. 4 odmeníme knihou. Riešenie pošlite do 12 dní. Okrem toho prebieha štvrťročná riešiteľská súťaž o 10 cien.

Riešenie problému č. 2 je uvedené vyššie. Knižné ceny vyhrávajú: R. Mauer (Nové Mesto n. Váhom), Andrej Takáč (Čadca) a Pavol Závodník (Vyšný Koniec, p. Turzovka).


O šachových problémoch

Nečakane veľa listov prichádza do redakcie pre šachovú rubriku, a v nich – predovšetkým riešenia našich pravidelných problémov. Takmer všetky riešenia sú správne, dokonca došlo niekoľko pripomienok, aby sme dávali zložitejšie úlohy. Určité ťažkosti sú však s písaním riešení a niekedy aj s pochopením obsahu predložených skladieb.

Bolo by správne, keby každý riešiteľ uviedol okrem prvého ťahu aj hrozbu (t. j. matové pokračovanie, vznikajúce bezprostredne po úvodníku) a jednotlivé varianty. Problém č. 2 (Szász) zo 16. januára bol v tomto smere jednoduchý: po úvodníku 1.g8V (premena pešiaka na vežu) vzniká hrozba 2.Vh8 mat a na jediný možný ťah čierneho vychádza ten istý mat (1...Kh7 2.Vh8). Podobne to bolo v č. 1 s nebrániteľnou hrozbou 2.Jc6 mat. Zato č. 3 (Lazard) z 23. januára nemá hrozbový charakter (čierny sa dostáva do nevýhody z ťahu – tzv. tempo), obsahuje však tri rôzne varianty po obranách 1...Se8, Sg6, Jf6. Dnešná úloha má opäť hrozbu (a koľko variantov?).

Hrozbu alebo tempo je najlepšie napísať do riadku s úvodníkom, jednotlivé varianty pod seba.

Pre úplné pochopenie všetkých štyroch doterajších problémov je však nevyhnutné všimnúť si tzv. pripravené varianty, maty po ťahoch čierneho zo základného postavenia (v č. 1 1...Kb6 2.c8J mat, v č. 2 1...Kh7 2.Dh8 mat, v č. 3 1...Se8, Sg6 2.h:g8J mat, 1...Jf6 2.e:f6 mat a konečne v dnešnom probléme 1...Kd6 2.c8J mat, 1...Jb7~ 2.d8D mat, 1...Jd8 2.c8J mat). Vo všetkých týchto úlohách je vlastne biely v nevýhode z ťahu a podstata obsahu spočíva v porovnaní variantov pred úvodníkom a po ňom.

V našej rubrike aj v budúcnosti prinesieme článočky o šachových problémoch, záujemcov o širší rozhľad v tomto zaujímavom odvetví šachu však upozorňujeme na knihu "353 šachových problémov", ktorú si za Kčs 10,– možno objednať v predajni Šport, Bratislava, Gorkého ul.


Vzad <<  >> Vpred