Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 6. 10. 1981)


Problém č. 324

Juraj Brabec a Ľudovít Lehen

I. cena

Šachmaty 1979/I

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kh6 Da5 Vb5 Vg6 Sb1 Sg1 Jd3 Jd4 Pd2 d5 e2 f7 g4 h7 (14), č. Ke4 Da1 Ve7 Sa8 Sc1 Pa3 f4 g5 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín. Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 321 (Formánek): Zdanlivá hra 1...f5 2.Se5 mat (1...e3! bez matu), zvodnosť 1.Sd2? hrozí 2.Dd7 mat, 1...e3 2.Dh4 mat, 1...f5!, riešenie 1.Dh4 hrozí 2.D:f6 mat, 1...e3 2.Se5! mat (a nie očakávané 2.Sd2 so zámenou poradia oproti zvodnosti – v tom je "úvodníkový paradox") a vedľajšie varianty 1...Kc3, c3 2.D:f6, Vb4 mat, resp. aj 1...f5 2.Df6 mat. Neuvedomele bola téma úvodníkového paradoxu spracovaná už skôr.

Je nesplneným snom mnohých šachových skladateľov získať prvú cenu v sovietskej súťaži. Čo sa nepodarilo iným, podarilo sa ctižiadostivej a vo svete čoraz známejšej bratislavskej dvojici Juraj Brabec a Ľudovít Lehen. Chemický inžinier so zmyslom pre dokonalú vnútornú štruktúru a akademický maliar, úporné pracujúci na mozaikovitých detailoch, spojenými silami vytvorili dvojťažku, ktorá svojimi piatimi fázami predstihla diela špičkových sovietskych skladaťeľov. Prvá cena na turnaji rižského šachového polmesačníka je hodna dôkladného štúdia, nijaký riešiteľ by nemal byť uspokojený nájdením riešenia, keď zároveň nepreanalyzuje štyri zvodnosti 1.h8D, V:g5, Db4, Dd8? a neuvedomí si všetky súvislosti...


Vzad <<  >> Vpred