Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(15. 9. 1981)


Problém č. 321

Bedrich Formánek

II. cena

Podtatranské noviny 1980

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kc6 Dh3 Vb2 Sf4 Jf7 Pe2 (6), č. Kd4 Jd1 Pc2 c4 e4 f6 h5 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava. Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 312 vyhrávajú: Jozef Kobolka z Bánovej, Josef Neužil z Frýdku–Místku a Jiří Tomek zo Solnice. (Problém mal vedľajšie riešenie 1.Vc3+, Je3+, Sd2.)

Riešenie problému č. 318 (Taraba): 1. zvodnosť 1.Dh3? hrozí 2.c3 mat, 1...e3, e:d3 2.Dg4, D:d3 mat, 1...d:c4!, 2. zvodnosť 1.J:c5? tempo 1...e3, e:d3 2.c3, Dg1 mat, 1...d:c4! (1...Ke3 2.Dg1 mat), riešenie 1.De1 tempo 1...e3, e:d3, d:c4 2.Dc3, c3, D:e4 mat (1...c:b4 2.Sa7 mat). Trojfázová zámena dvoch matov, ale navyše s hrozbovými paradoxami, keď obrany 1...e3, e:d3 v prvej fáze znemožňujú a v ďalších fázach rozložené umožňujú mat c3. Branie voľného poľa v úvodníku sa pri takomto obsahu nemôže pokladať za chybu.

V II. cene súťaže Podtatranských novín je spracovaná jedna z najnovších dvojťažkových tém – úvodníkový paradox. Problém má najprv zdanlivú fázu (1...f5 2.Se5 mat, 1...e3 bez matu), potom zvodnosť (1.Sd2? s hrozbou 2.Dd7 mat, 1...e3 2.Dh4 mat, 1...f5 bez matu) a nakoniec riešenie, v ktorom už nebude môcť vyjsť "očakávaný" mat Sd2, čo je podstata nového paradoxu. Pravda, téma nedáva toľko možností ako paradox hrozbový, a v tomto probléme je spracovaná iba v základnej schéme.


Vzad <<  >> Vpred