Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(22. 9. 1981)


Problém č. 322

Michal Hlinka

1. čestné uznanie

Šachové umenie 1977

Biely vyhráKontrolná notácia: b. Kg8 Sa8 Sd8 Pa5 d3 h2 (6), č. Kg4 Pa6 e4 g2 h4 h5 (6), biely začne a vynúti výhru. Dokončenie riešenia pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problémov č. 313 a 314 vyhrávajú: Samuel Brnák z Bátoviec, Šimon Buckulčík z Bratislavy, Karel Henc z Brna, Ľudovít Kordoš z Ružomberka, Jozef Srnanský z Bratislavy a Vladimír Skopalík z Karlových Varov.

Riešenie problému č. 319 (Lošinskij a Koroľkov): 1.Jg6+ Ke6 2.Jdf8+ Kf7 3.c:d8J+ Kg7 4.Jde6+ Kf7 5.Vh7+ Kf6 6.Vh1 d:c2 7.Vf1 mat (vedľajší variant 1...Kf7 2.Vh7+ Ke6 3.c:d8J+ Kd5 4.c4+ K:c4 5.Vh1 a vyhrá). Modelový mat s tromi bielymi jazdcami – taký "prípad" sa v partii nikdy nevyskytol...

Michal Hlinka (* 25. októbra 1953), povolaním majster údržby v košických ZŤS, je veľmi dobrým praktickým šachistom, ale aj riešiteľom (účastníkom finále celoštátnej súťaže v riešení šachových problémov) a skladateľom. Od prvotiny roku 1970 uverejnil 33 problémov a svojimi deviatimi štúdiami je jedným z najplodnejších slovenských štúdiárov. Azda najlepšia z nich získala čestné uznanie v celoročnej súťaži Šachového umenia a má tento začiatok: 1.Sb6 e:d3 2.Sd5! d2 3.Sb3 Kh3 4.Sg1... Záver už prenecháme našim čitateľom.


Vzad <<  >> Vpred