Vzad <<  >> Vpred

ARMÁDNY ŠACH

Vedie František Ungváry

(7.1.1951)

Táto rubrika je šachovou rubrikou vojakov!


Úloha č. 115Janos Buglos

3. pochvala

Magyar Sakkvilág 1942

Mat 2. krokom (5–2)


 

Úloha č. 116Jose Godefroy Martin

Paralléle 50 1950

Mat 3. krokom (4–10)Kontrolná notácia: č. 115: b. Kb7 Da7 Sf5 Sg5 Pg4 (5), č. Kd5 Pb3 (2) – mat druhým krokom, č. 116: b. Kh2 Vc2 Ve4 Pd5 (4), č. Kf1 Va7 Sb8 Ja6 Pb4 c5 d7 e5 h4 h7 (10) – mat tretím krokom. Riešenie do 14 dní.

1. januára začneme svoju novú riešiteľskú súťaž. Každý týždeň uverejníme šachové úlohy. Kto zašle rozlúštenie úlohy, zúčastní sa na našej súťaži, ktorá začína 1. januára a končí koncom marca. Medzi správnymi riešiteľmi vyžrebujeme hodnotné knihy. Lehota na rozlúštenie: 14 dní. Mená riešiteľov uverejníme.

Riešenie úlohy č. 106 (Šejnin): 1.Sd8-e7 hrozí 2.D:b7 mat, 1...Jb7~ 2.Dd8 mat, 1...Jb7-d6 2.Dc6 mat. Predĺžená obrana. 1...Sc7 2.Df5 mat.

Riešenie úlohy č. 107 (Buchwald): 1.Sd4-c3! hrozí 2.c:d3 mat, 1...J:d5 2.Sf5 mat, (D:f5?) 1...Kcí 2.Dd4 mat, (Vd4?) 1...Sf1 2.D:f3 mat, (S:f3?) – Témou je trojnásobné vylúčenie duálu (antiduál) viazaním jednej z bielych figúr. (B. Formánek).

Správni riešitelia sú títo: (č. 106 a č. 107: 4 body!): voj. Alojz Batala, Bedrich Formánek, Jozef Linder, des. Ján Petrovič, Vojtech Potočný, Ladislav Rovesný, voj. Jozef Žatko (dodatočne aj č. 102, č. 103, č. 104 a č. 105: 8 bodov!). (Len č. 106 alebo č. 107: 2 body): voj. Rudolf Čimo, Viliam Dubecký, Emil Filo, voj. Karol Jandák, Andrej Kosljar, Ján Lipták, des. Jozef Miškovič, Ladislav Opatrný, Štefan Pillár, Richard Smutný, Ladislav Takáč, František Ťahún, Mikuláš Witt.


Odkazy redakcie

vojak Alojz Batala, des. Ján Petrovič, Vojtech Potočný, Ladislav Rovesný, voj. Jozef Žatko: ďakujeme. – Jozef Linder: Ďakujeme za pekný list, úlohu samozrejme uverejňujeme. – Vít Paroulek: Vašu pôvodnú úlohu uverejníme museli sme ju však trochu opraviť, lebo bola neriešiteľná, (napr. po 1...f6). – Ladislav Rovesný: Trojťažka je veľmi dobrá, uverejníme ju, dvojťažka má však vedľ. riešenie: 1.Jb2+.


Stav riešiteľskej súťaže

Bedrich Formánek a Jozef Linder, 48, Vojtech Potočný a Ladislav Rovesný, 46, voj. Jozef Zaťko, 44, voj. Alojz Batala, 42, des. Ján Petrovič a slob. Jaroslav Šporík, 40, Valerián Klocháň, 38, voj. Vít Paroulek, 32, atď.


Vzad <<  >> Vpred