Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(3.5.2000)Skladba č. 53Eugen Büchler

I. cena

Slovenský magazín 1940-1941

Mat 3. ťahom (7–8)Kontrolná notácia diagramu: b. Ka3 Db6 Se4 Jd5 Jd6 Pc3 h3 (7), č. Ke5 Pa4 a5 b7 d7 e7 h4 h5 (8), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Eugen Büchler (narodený 18. novembra 1896 v Pastuchove pri Trnave) bol známym šachovým funkcionárom a v rokoch 1948-1949 predsedom Slovenského šachového zväzu. Uverejnil niekoľko desiatok skladieb, ale osobitne sa zaslúžil o rozvoj kompozičného šachu rubrikami v Slovenskom magazíne (1940-1944) a v Práci (1946-1949). V roku 1949 emigroval do Izraela a jeho ďalší osud nám nie je známy.

Riešenie šachovej skladby: 1.Sf5 tempo 1...e6 2.Jf7+ K:f5 3.Db1 mat, 1...e:d6 2.Db1 K:d5 3.Db5 mat, 1...K:d5 2.S:d7 (hrozí 3.Dd4 mat) 2...e5 3.c4 mat. Tri blokovania poľa s dvoma modelovými matmi.


Vzad <<  >> Vpred