Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(8. 2. 1974)


Úloha č. 6

Čestmír Bára, Nové Syrovice

Originál pre VN

Mat 2. krokom (7–7)Kontrolná notácia: b. Kc6, Sd4, Sh5, Jg2, Jh6, Pd7, g6 (7), č. Ke6, Vg8, Jh3, Pe7, f5, f7, g4 (7).


Riešenie problému č. 52: Úloha bola vytvorená na základe nepresnej formulácie pravidla o premene pešiaka, ktoré v spomínanej učebnici znelo: "Ak biely pešiak dostúpi na ôsmy riadok, respektíve čierny na prvý, aicky sa premení na ľubovoľnú figúru okrem kráľa." Boli vynechané dve slovká: "rovnakej farby". Preto: 1.h7:g8 čierna V s hrozbami 2.J:h7 mat, 1...De8-g6 2.Jg5:e6 mat. Na každý iný krok čierneho, jeden z bielych jazdcov dáva horeuvedený mat na poli h7.


Predbežný stav riešiteľskej súťaže po poslednom kole

L. Kočík (Košice) 29 bodov. P. Durst (Levoča) 27 bodov. J. Fábry (Košice) a R. Hrebeňár (Prešov) po 26 bodov. J. Majerčák (Tatr. Lomnica) 25 bodov. Š. Burkuš (Košice) 23 bodov. M. Šeliga (Svit) 22 bodov. L. Holubecký (Košice), M. Kseňák (Stará Ľubovňa) a K. Suchár (Prešov) po 20 bodov. L. Halaj (Drienovec) 18 bodov. R. Ackerman (Michalovce) a V. Kaščák (Partizánske) po 16 bodov. F. Bukovinský (Poprad), F. Demský (Michalovce), V. Hajdu (Zádielske Dvorníky), Š. Németh (Hanušovce nad Topľou) a L. Zvada (Lipová) po 14 bodov. J. Gura (Sp. Nová Ves), F. Džuppa (Michalovce), J. Fabiny (Bindt) a S. Kovaľský (Gelnica) po 12 bodov. Ing. E. Figulová (Košice) a M. Zlacký (Kobyly) po 10 bodov. D. Mikulajčík (Košice), V. Juhár (Poproč) a F. Paluška (Michalovce) po 8 bodov. T. Horváth (Valaliky) 6 bodov. G. Matej (Veľké Revištia) 5 bodov.


Odkazy redakcie

K. Suchár, Prešov: Vo Vašej dvojťažke je, žiaľ, vedľajšie riešenie 1.Dd1-e4 s nekryteľnými hrozbami 2.h3-h4 mat alebo 2.Sf2-h4 mat.

Čestmír Bára, Nové Syrovice, okr. Třebíč (t. č. Bardejov): Vaša trojťažka, žiaľ, má aj vedľajšie riešenie 1.Sc5 s hrozbou 2.S:e7+ a inak ako vo Vašom riešení. Odporúčame pridať na poli d6 čierneho pešiaka, lebo 1.Sd8 nevedie k matu pre 1...S:f4. Ostatné Vaše úlohy vidia sa byť v poriadku a sme ochotní príležitostne ich uverejňovať, i keď dávame prednosť úlohám so zdanlivými matmi, so zámenou obrán a pod.


Vzad <<  >> Vpred