Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(28. 12. 1973)


Žartovná úloha č. 52

Ing. Michal Piasecký, Košice

Originál pre VN









Mat 2. krokom (7–9)



Kontrolná notácia: b. Ka3, Vd7, Sh5, Jf6, Jg5, Pd6, h7 (7), č. Kf8, De8, Vg8, Se6, Jh8, Pa4, c4, g7, h6 (9).

Veselo do nového roku! Dnes na záver našej štvrťročnej riešiteľskej súťaže prinášame jednu žartovnú úlohu.

Ako je nám známe, prvá úloha s podobnou tematikou vznikla asi začiatkom tohto storočia ako kritika jednej šachovej učebnice, v ktorej určité pravidlo bolo nedokonale formulované. Aj neskoršie úlohy s podobnou tematikou, samozrejme, vždy ako žartovné, sa občas vyskytovali. Veríme, že pre prevažnú väčšinu našich riešiteľov táto úloha nebude ťažkým orieškom.


Riešenie problému č. 48: 1.Sf2-h4 Se4:h1 2.Dg4-d1+ Kf1-g2 3.Dd1-e1 Kg2-h2 (h3) 4.De1-g3 mat, 3...Kg2-f3 4.De1-e4 mat, 1...Se4:d3 2.Dg4-f3+ Kf1-g1 3.Df3-h3 Sľub. 4.Sh4-f2 mat, 1...Se4-f3 2.Dg4:f3+ Kf1-g1 3.Jh1-f2 Kg1-f1 4.Jf2-h3 mat, 3...Kg1-h2 4.Df3-h1 mat, 1...Se4-d5 až a8 2.Jh1-f2 s hrozbou 3.Dg4-d1+ Kf1-g2 4.Dd1-h1 mat, 2...Sd5-f3 3.Dg4:f3 Kf1-e1 (g1) 4.Df3-d1 mat (Df3-h1 mat), 1...Se4-d5 (c6) 2.Jh1-f2 Sd5-b3 (a4) 3.Jf2-e4 S ľub. 4.Je4-d2 mat. Krásna úloha s mimoriadne bohatým obsahom.


Stav riešiteľskej súťaže s ohľadom na nepatrné zmeny prinesieme až v budúcej šachovej rubrike.

Všetkým našim prispievateľom a riešiteľom želáme v novom roku veľa zdravia, šťastia a úspechov v práci i v živote.


Vzad <<  >> Vpred