Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie Dr. Eugen Büchler

(25.1.1948)


Problém č. 106

Ján Borgula, Turč. Sv. Martin

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (3+3)


Problém č. 107

Miloš Maryško, Zlatá Olešnice

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (3+4)Kontrolná notácia: 106: b. Kg4 Dd1 Se2 (3), č. Ke3 Pe6 Pc3 (3) – trojťažka, 107: b. Kd7 Dd8 Ve3 (3), č. Kh5 Ph7 Pe5 Pg5 (4) – trojťažka.


Naše riešiteľské súťaže

Riešenie treba zaslať do 14 dní od uverejnenia na adresu našej redakcie (Bratislava, Leninovo nám. 15) s označením "šach". Mená riešiteľov uverejníme. Riešitelia sa zúčastnia našej štvrťročnej a permanentnej riešiteľskej súťaže o knižné ceny. Vo štvrťročnej súťaži dostanú traja najlepší riešitelia úloh v našej šachovej rubrike do 31. marca 1948 uverejnených šachové knihy. V rámci permanentnej riešiteľskej súťaže získa každý riešiteľ cenu, ktorý dosiahne 100 bodov. Po dosiahnutí 100 bodov sa bodovanie znovu začína. Za správne a úplne rozlúštenie dvojťažky priznávame 2 body (nestačí kľúčový ťah, aspoň tematické varianty a cenné hry treba rozviesť), za trojťažku 3 body, za štvorťažku 4 body atď. Za preukaz vedľajšieho riešenia, neriešiteľnosti, nepôvodnosti pripíšeme k dobru toľko bodov, koľko za riešenie. Za chybný duál 1 bod.


Úlohový turnaj Práce

Vypisujeme náš III. medzinárodný úlohový turnaj. Dve najlepšie pôvodné trojťažky a dve najlepšie pôvodné dvojťažky, uverejnené v prvom polroku 1948 v našej šachovej rubrike, odmeníme cenami po 300 a 200 Kčs. Okrem toho udelíme po 2 čestné uznania s knižnými cenami v každom oddelení. Rozhodca súťaže: Dr. E. Büchler. Rozsudok bude uverejnený v auguste 1948.


Dnešné originály nášho úlohového turnaja sú podarené miniatúrky domácich autorov. Pod "miniatúrkou" rozumieme úlohy, v ktorých počet bielych a čiernych kameňov nepresahuje 7.


Riešenie problému č. 92 (Miltner): 1.De5! "Kritický" ťah. Kritické pole je d4. Hrozí 2.Sd4 atď., 1...V:e3 2.J:f5 atď., 1...Vf:g3 2.Sd4 atď., 1...Vh6 2.S:h6 atď., 1...Vh5 2.J:h5 atď.

Riešenie problému č. 93 (Ančin): 1.De7! tempo 1...c4 2.Db4! atď., 1...g4 2.Db4! atď., 1...d5 2.D:c5+ atď., 1...Sg7 2.D:g5+ atď. Vedľ. rieš. 1.Se2 hr. 2.Jc2 a Jg2, ďalej 1.Da8 a 1.Dc6. Oprava je možná, keď Sf3 sa nahradí bielym pešcom na f3.

Riešenie problému č. 94 (Moravec): 1.Db7! hrozí 2.Se5+ atď., 1...Kf7+ 2.Se5+ atď., 1...Ke7+ 2.Se5+ atď., 1...J:c7 2.Db2+ atď., 1...Jd6 2.S:d6 atď., 1...Vg4 2.Se5+ atď. Vedľ. rieš.: 1.Vd7 hr. 2.Dd8, 1...J:c7 2.Dc6+.

Riešenie problému č. 95 (Pituk): 1.D:c6! hr. 2.De6, 1...Vd6 2.Ve4 mat, 1...Sd6 2.De4 mat, 1...Jbd6 2.Dc5 mat, 1...Jfd6 2.Jg6 mat, 1...K:f5 2.Dd5 mat.


Správne vyriešenie zaslali

Andrej Ančin, Komárno (92-95), Krištof Bolgár, Bratislava (92, 94, 95 z 93 len vedľ. rieš.), Jozef Gaján, Levoča (92, 93, 95, z 94 len v. r.), Vojtech Horňák, Bratislava (92, 95, z 93 a 94 len v. r.), Štefan Kováč, Bratislava (92-95), Ľudo Lupták, Bratislava (92, 93, 95, z 94 vedľ.), Anton Minárik, Baťovany (92, 95, z 93 a 94 len vedľ.), Alexander Pituk, Banská Štiavnica (92-95), Mária Poliaková, Rybárpole (92, 94, 95 z 93 len vedľ.), František Prášil, Kopráš (92 z 93 a 94 len vedľ.), Gejza Reiprich, Kremnica (92-95, aj vedľ. rieš. 93 a 94), Vojtech Solomajer, Prešov (92, 95 a vedľ. 93 a 94), Jozef Šintál, Borovce (92, 95 a vedľ. 93, 94), Ladislav Tarkay, Zlaté Moravce (92, 95, z 93 3 vedľ. a z 94 v. r.), František Ungváry, Bratislava (92, 94, 95, z 93 v. r.), Martin Viskok, Handlová (92, 95, z 94 v. r.), Alexander Weinberger, Bratislava (92-95), Eduard Žiak, Bratislava (92, z 94 v. r.).


Vzad <<  >> Vpred