Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie Dr. Eugen Büchler

(18.1.1948)


Problém č. 103

Cyril Opalek, Bratislava

2. čestné uznanie

Slovenský magazín 1942

Mat 3. ťahom (5+6)


Problém č. 104

Dr. Eugen Büchler, Bratislava

3. čestné uznanie

Slovenský magazín 1942

Mat 3. ťahom (4+7)Problém č. 105

Dr. Eugen Büchler, Bratislava

4. čestné uznanie

Slovenský magazín 1942

Mat 3. ťahom (3+4)Kontrolná notácia: 103: b. Kb1 Vf7 Sc4 Jd3 Jg1 (5), č. Kd1 Jg3 Ja1 Pc6 Pe3 Pd2 (6) – trojťažka, 104: b. Kc1 Da6 Vf5 Jd3 (4), č. Ke3 Sf1 Ph6 Pe5 Pg5 Pd4 Ph3 (7) – trojťažka, 105: b. Kf2 Da3 Sf3 (3), č. Kd3 Sa1 Pb5 Pc3 (4) – trojťažka.


Naše riešiteľské súťaže

Riešenie treba zaslať do 14 dní od uverejnenia na adresu našej redakcie (Bratislava, Leninovo nám. 15) s označením "šach". Mená riešiteľov uverejníme. Riešitelia sa zúčastnia našej štvrťročnej a permanentnej riešiteľskej súťaže o knižné ceny. Vo štvrťročnej súťaži dostanú traja najlepší riešitelia úloh v našej šachovej rubrike do 31. marca 1948 uverejnených šachové knihy. V rámci permanentnej riešiteľskej súťaže získa každý riešiteľ cenu, ktorý dosiahne 100 bodov. Po dosiahnutí 100 bodov sa bodovanie znovu začína. Za správne a úplne rozlúštenie dvojťažky priznávame 2 body (nestačí kľúčový ťah, aspoň tematické varianty a cenné hry treba rozviesť), za trojťažku 3 body, za štvorťažku 4 body atď. Za preukaz vedľajšieho riešenia, neriešiteľnosti, nepôvodnosti pripíšeme k dobru toľko bodov, koľko za riešenie. Za chybný duál 1 bod.


Úlohy turnaja Práce

Vypisujeme náš III. medzinárodný úlohový turnaj. Dve najlepšie pôvodné trojťažky a dve najlepšie pôvodné dvojťažky, uverejnené v prvom polroku 1948 v našej šachovej rubrike, odmeníme cenami po 300 a 200 Kčs. Okrem toho udelíme po 2 čestné uznania s knižnými cenami v každom oddelení. Rozhodca súťaže: Dr. E. Büchler. Rozsudok bude uverejnený v auguste 1948.


Dnešné naše úlohy sú ďalšie vyznamenané práce zo súťaže, ktorú teraz rozhodol Ing. Ilja Mikan podľa rozsudku nám k uverejneniu zaslaného.


Riešenie problému č. 90 (Wróbel): 1.Kd8! hrozí 2.Kc8 3.Sb7 mat, 1...Ve3 2.e8J! a 3.Jc7 mat, 1...Vd2 2.e8V! V:d7+ 3.K:d7 mat, 1...f4 2.Kc7! S:d7 3.Sb7 mat.

Riešenie problému č. 91 (Wróbel): 1.Je4! hrozia 2.Jc5 mat, 2.J:f6 mat a 2.V:e7 mat, 1...Jf7 2.len Jc5 mat, 1...Je6 2.len V:e7 mat, 1...Jc6 2.len J:f6 mat. (Téma "Fleck", t. j. po kľúčovom ťahu hrozia 3 maty, ale každý možný ťah čierneho odstraňuje 2 z týchto hrozieb a niet duálu.)


Správne vyriešenie zaslali

Andrej Ančin, Komárno, Krištof Bolgár, Bratislava, Jozef Gaján, Levoča (len č. 90), Vojtech Horňák, Bratislava, Štefan Kováč, Bratislava, Ľudo Lupták, Bratislava, Alexander Pituk, Banská Štiavnica, František Prášil, Kopráš, Mária Poliaková, Rybárpole, Gejza Reiprich, Kremnica, Vojtech Solomajer, Prešov, Jozef Šintál, Borovce, Ladislav Tarkay, Zlaté Moravce, František Ungváry, Bratislava, Martin Viskok, Handlová, Alexander Weinberger, Bratislava.


Vzad <<  >> Vpred