Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie Dr. Eugen Büchler

(11.1.1948)


Problém č. 100

Dr. Emil Palkoska, Praha

I. cena

Slovenský magazín 1942

Mat 3. ťahom (7+14)


Problém č. 101

Dr. Eugen Büchler, Bratislava

II. cena

Slovenský magazín 1942

Mat 3. ťahom (7+9)Problém č. 102

Dr. Eugen Büchler, Bratislava

1. čestné uznanie

Slovenský magazín 1942

Mat 3. ťahom (5+9)Kontrolná notácia: 100: b. Kg3 Df1 Sb4 Sc2 Jd3 Pf4 Pa3 (7), č. Ka4 Dh7 Vg7 Vb3 Sb6 Sh5 Jh8 Jh4 Pd7 Ph6 Pb5 Pf5 Pd4 Pg4 (14) – trojťažka, 101: b. Kc7 Dd1 Vf2 Je7 Jh1 Pd5 Pb4 (7), č. Ke5 Sb2 Pb7 Pg7 Ph7 Pa4 Pe4 Pb3 Pd3 (9) – trojťažka, 102: b. Kf6 Da1 Sh7 Jg5 Ph6 (5), č. Kh8 Ve2 Sc1 Jd3 Pb5 Pd4 Pe4 Pf4 Pa3 (9) – trojťažka.


Rozsudok úlohovej súťaže

Časopis "Slovenský magazín" (príloha "Slovenský šach") pravidelne usporiadal celoročné úlohové súťaže pre pôvodné troj- a dvojťahové úlohy. Časopis medzitým zanikol a rozhodca úlohovej súťaže v trojťažkách, Ing. Ilja Mikan (Praha) požiadal nás, aby sme v našej šachovej rubrike uverejnili jeho rozsudok za r. 1942, keďže ide o slovenský turnaj. V dnešnej a v nasledujúcej našej rubrike uverejňujeme teda toto oneskorené rozhodnutie slovenského úlohového turnaja, poťažne vyznamenané úlohy. Výňatok z odôvodnenia rozsudku: K I. cene Dr. Palkosku: "Najdôležitejšia práca súťaže, s motívom odpútania Jd3, okrášleným tematickým pokusom 1.Df3? (hrozí 2.Jb2 mat) g:f3+!" Preto treba predoslať prípravný plán atď. K II. cene Dr. Büchlera (úloha bola pôvodne uverejnená pod pseudonymom "J. Rybár"): "Dosť nesnadná úloha s radom svodnosti a napodiv prekvapujúcou obeťou dámy" atď.


Nová riešiteľská súťaž

Riešenie treba zaslať do 14 dní od uverejnenia na adresu našej redakcie (Bratislava, Leninovo nám. 15) s označením "šach". Mená riešiteľov uverejníme. Riešitelia sa zúčastnia našej štvrťročnej a permanentnej riešiteľskej súťaže o knižné ceny. Vo štvrťročnej súťaži dostanú traja najlepší riešitelia úloh v našej šachovej rubrike do 31. marca 1948 uverejnených šachové knihy. V rámci permanentnej riešiteľskej súťaže získa každý riešiteľ cenu, ktorý dosiahne 100 bodov. Po dosiahnutí 100 bodov sa bodovanie znovu začína. Za správne a úplne rozlúštenie dvojťažky priznávame 2 body (nestačí kľúčový ťah, aspoň tematické varianty a cenné hry treba rozviesť), za trojťažku 3 body, za štvorťažku 4 body atď. Za preukaz vedľajšieho riešenia, neriešiteľnosti, nepôvodnosti pripíšeme k dobru toľko bodov, koľko za riešenie. Za chybný duál 1 bod.


Úlohový turnaj Práce

Vypisujeme náš III. medzinárodný úlohový turnaj. Dve najlepšie pôvodné trojťažky a dve najlepšie pôvodné dvojťažky, uverejnené v prvom polroku 1948 v našej šachovej rubrike, odmeníme cenami po 300 a 200 Kčs. Okrem toho udelíme po 2 čestné uznania s knižnými cenami v každom oddelení. Rozhodca súťaže: Dr. E. Büchler. Rozsudok bude uverejnený v auguste 1948.


Riešenie problému č. 88 (Lesčenko): 1.Dh1! tempo 1...d3 2.f4! K:e4 3.g4 mat, 1...d:c3 2.Da1! c2 3.Df6 mat.

Riešenie problému č. 89 (Reiprich): 1.Dg6! tempo 1...K:b5 2.Da6+! K:a6 3.Jc7 mat, 1...Kb3 2.Db1+ Kc4 3.Dd3 mat, poť. 2...Ka4 3.Jc3 mat.


Správne vyriešenie zaslali

Andrej Ančin, Komárno, Vojtech Horňák, Bratislava (len č. 89), Štefan Kováč, Bratislava (len č. 89), Ľudo Lupták, Bratislava, (len č. 89), Alexander Pituk, Banská Štiavnica, František Prášil, Kopráš, Gejza Reiprich, Kremnica, Jozef Šintál, Borovce, Ladislav Tarkay, Zlaté Moravce, František Ungváry, Bratislava, Martin Viskok, Handlová (len č. 89), Alexander Weinberger, Bratislava.


Upozornenie. Prosíme našich riešiteľov, aby jednotlivé riešenia zaslali nám na osobitných papieroch.


Vzad <<  >> Vpred