Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie Dr. Eugen Büchler

(22.2.1948)


Problém č. 112

Vratislav Miltner, Praha

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (5+5)


Problém č. 97a

Vratislav Miltner, Praha

verzia

Mat 2. ťahom (9+8)Kontrolná notácia: 112: b. Ke8 De6 Ve4 Vf2 Pb4 (5), č. Ka4 Va1 Pa6 Pc6 Pg5 (5) – trojťažka, 97a: b. Ka8 Dh7 Vd8 Vd5 Sa3 Sd3 Je8 Jf3 Pe7 (9), č. Ke6 Df7 Vg4 Ve2 Sa5 Sb1 Jh8 Jc3 (8) – dvojťažka.


Naše riešiteľské súťaže

Riešenie treba zaslať do 14 dní od uverejnenia na adresu našej redakcie (Bratislava, Leninovo nám. 15) s označením "šach". Mená riešiteľov uverejníme. Riešitelia sa zúčastnia našej štvrťročnej a permanentnej riešiteľskej súťaže o knižné ceny. Vo štvrťročnej súťaži dostanú traja najlepší riešitelia úloh v našej šachovej rubrike do 31. marca 1948 uverejnených šachové knihy. V rámci permanentnej riešiteľskej súťaže získa každý riešiteľ cenu, ktorý dosiahne 100 bodov. Po dosiahnutí 100 bodov sa bodovanie znovu začína. Za správne a úplne rozlúštenie dvojťažky priznávame 2 body (nestačí kľúčový ťah, aspoň tematické varianty a cenné hry treba rozviesť), za trojťažku 3 body, za štvorťažku 4 body atď. Za preukaz vedľajšieho riešenia, neriešiteľnosti, nepôvodnosti pripíšeme k dobru toľko bodov, koľko za riešenie, v predpoklade, že riešiteľ nájde autorovu intenciu: za chybný duál 1 bod.


Úlohový turnaj Práce

Dve najlepšie pôvodné trojťažky a dve najlepšie pôvodné dvojťažky, uverejnené v prvom polroku 1948 v našej šachovej rubrike, odmeníme cenami po 300 a 200 Kčs. Okrem toho udelíme po 2 čestné uznania s knižnými cenami v každom oddelení. Rozhodca súťaže: Dr. E. Büchler. Rozsudok bude uverejnený v auguste 1948.


Riešenie problému č. 100 (Dr. Palkoska): 1.De2! hrozí 2.De3 a 3.Jb2 mat, 1...Ve7! 2.Df3 atď., 1...Sa5 2.S:b3+ K:b3 3.Jc5 mat.

Riešenie problému č. 101 (Dr. Büchler): 1.De1! hrozí 2.Vf4! K:f4 3.Dg3 mat, poťažne 2...Kd4 3.V:e4 mat, 1...Kd4 2.De3+! K:e3 3.Jf5 mat, poťažne 2...Ke5 3.Vf5 alebo 2...Kc3 3.Dc5 mat, 1...d2 2.D:d2 3.Vf5 mat, poťažne 2...e3 3.D:e3 mat, 1...g5 2.De3! a 3.Vf5 mat.

Riešenie problému č. 102 (Dr. Büchler): 1.Kf5! hrozí 2.D:d4+ atď. 1...Sb2 2.Da2! atď., 1...Vb2 (Jb2) 2.D:a3! atď., 1...Je5 2.D:d4! Sb2 3.Dd8 mat.


Správne vyriešenie zaslali

Ambróz Banás, Dolný Smokovec, Krištof Bolgár, Bratislava, Jozef Gaján, Levoča (len č. 100), Vojtech Horňák, Bratislava, Štefan Kováč, Bratislava (len č. 100 a 102), Ľudo Lupták, Bratislava, Anton Minárik, Baťovany, Ján Mitter, Rakovice, Viliam Moravčík, Budmerice, Alexander Pituk, Banská Štiavnica, Jozef Považan, Horná Ves, Mária Poliaková, Rybárpole (len č. 100 a 102), František Prášil, Kopráš (len č. 100 a 102), Gejza Reiprich, Kremnica, Jozef Šintál, Borovce, Ladislav Tarkay, Zlaté Moravce, František Ungváry, Bratislava, Martin Viskok, Handlová, (len č. 101 a 102), Alexander Weinberger, Bratislava.


Vzad <<  >> Vpred