Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie Dr. Eugen Büchler

(4.1.1948)


Problém č. 98

Miloš Maryško, Zlatá Olešnice

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (6+8)


Problém č. 99

František Prášil, Kopráš

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (8+13)Kontrolná notácia: 98: b. Kh6 Dg7 Jf5 Pf3 Pb2 Pd2 (6), č. Kh1 Jf8 Pd6 Pb5 Pc5 Pf4 Ph3 Ph2 (8) – trojťažka, 99: b. Kh8 Dh4 Sg6 Sh2 Jg8 Jb5 Pb4 Pd3 (8), č. Kd5 Va7 Vf5 Sg4 Sd2 Jc6 Pc7 Pg7 Pa6 Pe6 Pf6 Ph5 Pc3 (13) – dvojťažka.


Nová riešiteľská súťaž

Riešenie treba zaslať do 14 dní od uverejnenia na adresu našej redakcie (Bratislava, Leninovo nám. 15) s označením "šach". Mená riešiteľov uverejníme. Riešitelia sa zúčastnia našej štvrťročnej a permanentnej riešiteľskej súťaže o knižné ceny. Vo štvrťročnej súťaži dostanú traja najlepší riešitelia úloh v našej šachovej rubrike do 31. marca 1948 uverejnených šachové knihy. V rámci permanentnej riešiteľskej súťaže získa každý riešiteľ cenu, ktorý dosiahne 100 bodov. Po dosiahnutí 100 bodov sa bodovanie znovu začína. Za správne a úplne rozlúštenie dvojťažky priznávame 2 body (nestačí kľúčový ťah, aspoň tematické varianty a cenné hry treba rozviesť), za trojťažku 3 body, za štvorťažku 4 body atď. Za preukaz vedľajšieho riešenia, neriešiteľnosti, nepôvodnosti pripíšeme k dobru toľko bodov, koľko za riešenie. Za závažný duál 1 bod.


Naše dnešné originály

Naša dnešná trojťažka znázorňuje význam dlhých "autostrád" v modernej vojne, úloha s dobrým strategickým obsahom. – Dvojťažka je prvotina nášho usilovného riešiteľa, ktorý ako každý nový skladateľ, zápasí síce ešte s technikou komponovania, ale táto skladba je rozhodne sľubný začiatok!


Úlohový turnaj Práce

Dňom 31. decembra 1947 sa skončil náš II. polročný úlohový turnaj a súčasne už vypisujeme náš III. medzinárodný úlohový turnaj: Dve najlepšie pôvodné trojťažky a dve najlepšie pôvodné dvojťažky, uverejnené v prvom polroku 1948 v našej šachovej rubrike, odmeníme cenami po 300 a 200 Kčs. Okrem toho udelíme po 2 čestné uznania s knižnými cenami v každom oddelení. Rozhodca súťaže: Dr. E. Büchler. Rozsudok bude uverejnený v auguste 1948.


Riešenie problému č. 86 (Pachman): 1.Je7! hrozí 2.Jef5 g:f5 3.e:f5 mat, 1...J:c4 2.Jd5 atď., 1...V:e4 2.d5+ atď. Neriešiteľná na 1...Jb5 (Jc2), poťažne po oprave na 1...Ja4.

Riešenie problému č. 87 (Ančin): 1.Kf6! hrozí 2.Vd7 mat. Tematické varianty: 1...Vb6+ 2.Je6 mat, 1...Vf2+ 2.Jf5 mat. Pred opravou neriešiteľná na 1...S:d2. Jediná správna oprava je: miesto Se1 má byť č. Je1. (Ďalšie zmeny v oprave vedú k nekorektnosti.)


Správne vyriešenie zaslali

Andrej Ančin, Komárno, (86 s 2 nerieš., 87 a opr.), Krištof Bolgár, Bratislava (len 86), Jozef Gaján, Levoča (86, 87), Vojtech Horňák, Bratislava (86 a 1 nerieš., 87 a 2 nerieš.), Štefan Kováč, Bratislava (86, 87), Ľudo Lupták, Bratislava (86 a 1 nerieš., 87), Alexander Pituk, Banská Štiavnica (86 a 1 nerieš., 87 a 1 nerieš.), František Prášil, Kopráš (86, 87 a 1 nerieš.), Gejza Reiprich, Kremnica (86, 87 a 1 nerieš.), Jozef Šintál, Borovce (86, 87 a 1 nerieš.), Vojtech Solomajer, Prešov (86, 87), Ladislav Tarkay, Zlaté Moravce (86, 87 a 1 nerieš.), František Ungváry, Bratislava (86 a 2 nerieš., 87 a 2 nerieš.), Martin Viskok, Handlová (86, 87), Alexander Weinberger, Bratislava (86 a 1 nerieš., 87 a 1 nerieš.).


Vzad <<  >> Vpred