Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(23.1.2008)Skladba č. 432Henry William Barry

Gazette Times 1913

Mat 2. ťahom (10–5)Kontrolná notácia: b. Kh6 De7 Vg6 Sa7 Se4 Ja3 Jc5 Pc2 d2 e5 (10), č. Kd4 Vb6 Ja4 Pb3 d6 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Dnes opakujeme diagram z rubriky 2.1.2008, ale tentoraz s úplnými údajmi, ako aj s riešením. Autorom dvojťažky bol Henry William Barry (15. decembra 1878 – 21. apríla 1933), rodom Ír, ktorý sa vysťahoval do USA. Jeho obľúbeným žánrom boli dvojťažky vo forme núdzovky, v ktorých po úvodníku vznikla hrozba – ale to nie je prípad našej "juniorskej" skladby.

Riešenie šachovej skladby: 1.Vg4 hrozí 2.J:b3 mat, 1...K:c5 2.D:d6 mat, 1...d:c5+ 2.Sc6 mat, 1...d5+ 2.Sg6 mat, 1...d:e5+ 2.Je6 mat, 1...J:c5 2.c3 mat. Pekná "strategická" dvojťažka s piatimi variantmi. Mená riešiteľov uverejníme po spracovaní celej súťaže.


Vzad <<  >> Vpred