Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(19.12.2007)Skladba č. 431Christer Jonsson

I. cena

Die Schwalbe 2003

Pomocný mat 4. ťahom

2 riešenia (5-7)Kontrolná notácia: b. Ke1 Vg5 Sc7 Pa3 g2 (5), č. Ke7 Pa4 a5 a6 e6 g3 h4 (7), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr štvrtým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho.

Švédsky šachový skladateľ, majster FIDE Christer Jonsson (nar. 7. októbra 1947) uverejnil po prvotine v roku 1963 viac ako 3000 skladieb, prevažnou väčšinou pomocných matov a občas samomatov. V skladateľských súťažiach získal viac ako sto vyznamenaní, v Albumoch FIDE dosiahol 23 bodov (do roku 2000). Je redaktorom oddelenia pomocných matov v časopise Springaren.

Riešenie šachovej skladby: I. 1.Kd7 S:a5 2.Kc6 Sc3 3.Kb6 Se5 4.Ka5 Sc7 mat, II. 1.Kf6 V:g3 2.Kf5 Ve3 3.Kg4 Ve5 4.Kg3 Vg5 mat. Efektné analogické kolobehy strelca a veže, zakončené batériovými modelovými matmi.


Vzad <<  >> Vpred