Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(9.2.2002)


Skladba č. 123Josef Breuer

I. cena

Problem 1967

Mat 3. ťahom (5–8)


Pred časom sme sa zmienili o zásadách tzv. logickej školy v kompozičnom šachu: biely sa pokúsi o rýchly mat, narazí však na účinný odpor čierneho, preto si útok musí najprv pripraviť. Zaujímavé sú však aj možnosti, ktoré poskytuje takto pripravený útok. Jednu z nich predstavuje tzv. rímska téma, veľmi zrozumiteľne spracovaná v dnešnej trojťažke známeho nemeckého medzinárodného majstra Josefa Breuera (1903-1981). Prvým tematickým pokusom je 1.Dd3(?) s hrozbou 2.Dd7 mat (1...e4 2.D:e4 mat), ale čierny má účinnú obranu 1...Jd4!. Z tohto poznatku vyplynie úsilie bieleho odlákať čierneho jazdca Jc2, čomu slúži prípravný plán 1.Vc7! s hrozbou 2.Jg7+ Kd6/Kf6 3.Dc6/Df5 mat. Proti nej sa čierny bráni napríklad 1...Jce3, po čom už stráca možnosť obrany 2...Jd4(?). Biely preto zahrá 2.Dd3 a hrozí tak ako v tematickom pokuse 3.Dd7 mat. Teoreticky sú teraz rozličné možnosti: buď čierny proti tejto opakovanej hrozbe už nemá nijakú obranu (jednoduchá logická kombinácia), alebo zapojí do hry ďalšiu svoju figúru, alebo, čo je náš prípad, tá istá figúra má z nového poľa (e3) novú obranu, teda 2.Dd3 Jd5(!). Ide tu o tzv. riadenú logickú kombináciu, presnejšie jej podskupinu, ktorá sa nazýva rímska téma ("obrana tou istou figúrou na inom poli"). Samozrejme, takáto obrana už musí viesť k novému matu, teda 3.Dh3 mat! – Ale to nie je všetko: kto objaví v tejto trojťažke ešte raz uskutočnenú rímsku tému?

Kontrolná notácia: b. Ka8 De4 Va7 Je8 Pe2 (5), č. Ke6 Jc2 Jg2 Pb4 b5 e5 h4 h7 (8), biely začne a dá mať najneskôr tretím ťahom. Celé riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 122 (Labai a Vokál – samomat tretím ťahom): Tematické pokusy 1.Jh7? hrozí 2.Jg5+ S:g5 mat, 1...Vg8!, 1.V:f5? hrozí 2.Vf4+ S:f4 mat, 1...V:f7!, riešenie 1.c:d4 hrozí 2.S:f5+ Kd5 3.Je3+ S:e3 mat, 1...Va3 2.Jh7 Ve3 3.Jd2+ S:d2 mat (2...f4 3.V:f4+ S:f4 mat), 1...Vb3 2.V:f5 Ve3 3.Jd2+ S:d2 mat. Ako vidieť, zdvojenú rímsku tému možno spracovať aj v samomate. (ff)


Vzad <<  >> Vpred