Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(2.2.2002)


Skladba č. 122

Zoltán Labai a Stanislav Vokál

1. miesto

SVK UKR, C 31.5.2001

Samomat 3. ťahom (10–12)


Slovensko – Ukrajina po troch štvrtinách 44:21! Historický medzištátny zápas v kompozičnom šachu pokračuje pre naše družstvo naďalej mimoriadne úspešne. Po víťazstvách 16:5 v oddelení trojťažiek a 14:8 v štúdiách sme teraz dostali výsledok samomatov (na tému logickej kombinácie), ktorý vypracoval poľský rozhodca W. Rosolak. Zvíťazila dvojica Zoltán Labai (Veľký Kýr) a Stanislav Vokál (Košice) a na ďalších miestach sú títo autori: 2. J. Gordian a V. Rudenko (Ukrajina), 3. a 4. Š. Sovík (Nitra), 5. a 6. J. Gordian. Pri bodovaní 7-5-4-3-2-1 to znamená, že slovenské družstvo zvíťazilo aj v oddelení samomatov 14:8, v súčte bodov za prvé tri disciplíny vedie už o 23 bodov a je istým suverénnym víťazom celého zápasu (bez ohľadu na výsledok posledného oddelenia exodvojťažiek.)

Víťazný samomat (na diagrame) obsahuje tematické pokusy 1.Jh7? s hrozbou 2.Jg5+ S:g5 mat (ale 1...Vg8!) a 1.V:f5? s hrozbou 2.Vf4+ S:f4 mat (1...V:f7!). Riešenie sa začína ťahom 1.c:d4 vytvárajúc hrozbu 2.S:f5+ Kd5 3.Je3+ S:e3 mat, proti ktorej sa čierny bráni 1...Va3, resp. 1...Vb3. Aké budú pokračovania?

Kontrolná notácia: b. Kf1 Dg2 Vf6 Se5 Se6 Jc4 Jf8 Pc3 e2 f7 (10), č. Ke4 Db1 Va8 Vb7 Sc1 Jf3 Pa2 b2 c2 d4 f5 g3 (12), biely začne a donúti čierneho dať mat najneskôr tretím ťahom. Dokončenie riešenia prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 121 (Lačný – mat druhým ťahom): Zdanlivé varianty 1...c3 2.De4 mat, 1...c1D 2.Jg2 mat, 1...Jh2 2.Dd4 mat, riešenie 1.Jd2 hrozí 2.Jf1 mat, 1...c3 2.Dd4 mat (odclonenie Vb4 k poľu d4), 1...c1D 2.De4 mat (odclonenie Vb2 k d2), 1...Jh2 2.Jg2 mat (odclonenie Sh5 k e2). Kombinačná podstata slávnej prvej cyklickej zámeny matov spočíva najmä v zmene krytia polí jazdcom c3: pred úvodníkom drží d2 a d4, po úvodníku e4 a f3, "navyše" skryte zacloní b2-e2 a odcloní h5-e2. Na svoju dobu to bola revolučná skladba, ktorá svojou motivačnou jednotnosťou nebola dosiaľ prekonaná. (ff)


Vzad <<  >> Vpred