Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(18.7.2002)


Skladba č. 3388 – originál

Jozef Babári, Humenné

Pomocný mat 2. ťahom

2 riešeniaBlokovanie polí

Aby čierneho kráľa mohol v pomocnom mate zmatovať neveľký súbor bielych kameňov, treba mu nejako obmedziť možné úniky. Najprirodzenejším, a preto aj najfrekventovanejším spôsobom takéhoto sebapoškodenia čierneho je blokovanie poľa. V dnešnom pomocnom mate sa s ním stretneme dvakrát v každom riešení; zaujímavé je pritom vzájomné rozlíšenie oboch matov.

Kontrolná notácia diagramu: b. Kh1 Sb5 Jf7 Jf8 Pf3 (5), č. Kd5 Df2 Je6 (3), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho. Riešenia pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme knihou.

Riešenie skladby č. 3384 (Ložek): a) 1.Kb5 Jc5 2.Sc6 a4 mat, 1.Kb7 Jc7 2.Dc6 a6 mat, b) 1.Kf5 Je5 2.De6 g4 mat, 1.Kf7 Je7 2.Je5 g6 mat. Obsah je zdvojnásobený vďaka symetrickému dvojníku, čo sa nepokladá za veľmi hodnotné, na druhej strane treba oceniť rôzne blokovania polí c6, resp. e6. Knihu za správne riešenie vyhráva Štefan Papán, SNP 1198/32-18, 026 01 Dolný Kubín.

* Na internete sa postupne publikujú výsledky I. majstrovstiev sveta jednotlivcov v kompozičnom šachu (za roky 1998-2000). Prvými víťazmi sa stali Rus Viktor Čepižnyj vo dvojťažkách, Ukrajinec Michail Maranďuk v trojťažkách a Bulhar Petko Petkov v samomatoch. Z našich účastníkov sa zatiaľ najlepšie umiestnili autori trojťažiek: na 12. mieste Karol Mlynka z Bratislavy a na 13. mieste Štefan Sovík z Nitry, keď obaja získali po 29 bodov (víťaz mal 37,5). (kh)


Vzad <<  >> Vpred