Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(15.8.2002)


Skladba č. 3392 – originál

Zoltán Labai a Jozef Taraba

Mat 2. ťahomPredĺžená obrana

Ešte jedna dvojťažka z pozostalosti kežmarského skladateľa J. Tarabu (1947-2000), vytvorená v spolupráci so Z. Labaiom z Veľkého Kýra, obsahuje motivačne veľmi zaujímavú obrannú hru jazdca e4: po jeho ľubovoľnom odťahu vzniká tzv. sekundárna hrozba, ale ten istý jazdec svojím špeciálnym ťahom (tzv. predĺženou obranou) môže zabrániť aj jej, po čom, samozrejme, sa objaví nový mat.

Kontrolná notácia diagramu: b. Kh6 De3 Vd8 Vf5 Sa8 Se5 Je6 Jf2 Pc5 d3 g4 (11), č. Kd5 Va4 Vc6 Sc7 Se8 Jd7 Je4 Pe7 g3 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme knihou.

Riešenie skladby č. 3388 (Babári): 1.Dc5 (Dd4?) Jg6 2.Jd4 Jf4 mat, 1.Jc5 (Jd4?) Je6 2.Dd4 Jc7 mat. Dva analogické modelové maty, ale významnou pointou je vylučovanie duálov (zvýraznené ťahmi s otáznikmi). Knihu za správne riešenie vyhráva Imrich Bandžuch, Moravská 7/13, 052 01 Spišská Nová Ves.

* Reláciu venovanú kompozičnému šachu si budú môcť poslucháči rozhlasovej stanice Rádio Slovensko vypočuť (a prípadne sa na nej telefonicky zúčastniť) v sobotu 17. augusta ráno po správach o 7. hodine.

* Medzištátny zápas Veľká Británia – USA v kompozičnom šachu sa skončil víťazstvom Britov 147:110, keď v oddelení dvoj- a trojťažiek bol výsledok 78:43 a v pomocných matoch 69:67. Bodovo najúspešnejšími účastníkmi boli Angličania D. Smedley (39) a J. Rice (30). (kh)


Vzad <<  >> Vpred