Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(13.2.1998)


 

 

Skladba č. 3074 – originál

Ladislav Salai sr., Martin

Mat 2. ťahom


Skladba č. 3075

R. Burger a R. Matthews

II. cena

The Problemist 1990

Mat 3. ťahomHrozbová cyklická

V originálnej dvojťažke si treba vybrať medzi ťahmi Va2, Db2, c3, c4: tri z nich sú zvodníkmi a jeden úvodníkom. Veľmi zaujímavú trojťažku anglo-amerických autorov sme vybrali z posledného Albumu FIDE: po zvodníku 1.Sb8? hrozí 2.Da7 a tematické varianty nasledujú po 1...Sg3, Sf2, Sd2, v riešení to vyjde tak, ako napovedá titulok dnešnej rubriky. Riešenia oboch skladieb pošlite do 2. marca t. r. na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov aspoň jednej skladby odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 3074 b. Ka1 Db5 Va3 Vb1 Sd4 Sh7 Jh4 Pc2 d3 (9), č. Ke2 Dg6 Pf4 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom; 3075 b. Kh1 Dh7 Vd8 Se5 Se6 Jb1 Jf1 Pb3 e2 f5 g4 g6 h4 (13), č. Ke4 Sa8 Se1 Pb4 c4 d5 (6), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.)

* Knihy za riešenia skladieb č. 3062-3065 vyhrávajú: Jozef Barani, Nová ul. 24, 053 01 Harichovce, Dušan Medveď, J. Bottu A-10, 050 01 Revúca a František Pajtás, Hlavná 12, 076 43 Čierna nad Tisou.

Riešenie skladby č. 3068 (Rudenko): Zdanlivé hry 1...V:e5, S:e5 2.Dd7, Dc4 mat (zvýraznené zvodníkom 1.Sg8? s hrozbou 2.S:f7 mat, 1...Sb8!), riešenie 1.Ve1 hrozí 2.Dd7 aj Dc4 mat, 1...V:e5, S:e5 2.Sf5, Dd6 mat. To je vlastná Rudenkova téma, ale veľmi významným obohatením obsahu je zvodnosť 1.Jd3? hrozí 2.V:f6 mat, 1...V:e5, S:e5 2.Jf4, Jc5 mat.

Riešenie skladby č. 3069 (Rudenko a Čepižnyj): 1.Sf1 hrozí 2.J:f5+ D:f5/V:f5 3.Dc4/Dd3 mat, 1...Jd6 2.Dc4+ Ke5 3.Jg4 mat, 1...Jf4 2.Dd3+ Ke5 3.Jc4 mat. Rudenkov paradox spočíva v obranách (1...Jd6, Jf4), ktoré síce znemožnia hrozbové maty (3.Dc4, Dd3), ale zároveň umožnia tieto pokračovania už v druhých ťahoch (2.Dc4, Dd3). Vedľajšie varianty 1...Vd5~, D:e3, Ke5 2.Dd3+, V:e3, Jg2+ atď.


Šachprofil

Číslo 12/97 nášho šachového mesačníka prináša na 56 stranách výsledky významných turnajov s vybranými partiami (Mitropa cup, MS družstiev, Maróczyho memoriál, Asker, česká liga), recenziu medzinárodnej zbierky 1640 partií, pokračovanie článku Kasparova o koncovkách, biografické state o L. Portischovi a G. Delmárovi, jednu stranu štúdií Timmana, 6 strán korešpondenčného a 3 strany kompozičného šachu, kalendár súťaží, ako aj iné správy a zaujímavosti. Časopis si možno objednať na adresu Jaromír Bednář, Severná 7/7, 036 01 Martin, predplatné ročníka 1998 je 228 Sk. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred